Dialog z żydowskimi kantorami / Curran / Zaradny / Eufonie - wszystkie bilety

W repertuarze Festiwalu Eufonie: zainspirowane śpiewem żydowskich kantorów dźwiękowo- przestrzenne instalacje! Ich autorzy sięgnęli po dorobek wokalistów oratoryjnych, którzy towarzyszą rabinom podczas praktyk religijnych i żałobnikom w czasie uroczystości pogrzebowych.Do dialogu ze śpiewem kantorów zaprosiliśmy dwóch przedstawicieli sound artu – dziedziny sztuki, w której dźwięk stanowi główny środek artystycznego wyrazu. Swoje dźwiękowo- przestrzenne instalacje zaprezentują Ann

Organizator

Narodowe Centrum Kultury

https://live.bilety24.pl Transmisja online -

Dane kontaktowe

Płocka 13
01-231 Warszawa

2020-11-20T22:00:00+0100
2020-11-20, godz. 22:00 (Piątek) - https://live.bilety24.pl
2020-11-20, godz. 22:00 (Piątek) Warszawa Centrum Kreatywności Targowa

Opis wydarzenia:


W repertuarze Festiwalu Eufonie: zainspirowane śpiewem żydowskich kantorów dźwiękowo- przestrzenne instalacje! Ich autorzy sięgnęli po dorobek wokalistów oratoryjnych, którzy towarzyszą rabinom podczas praktyk religijnych i żałobnikom w czasie uroczystości pogrzebowych.
Do dialogu ze śpiewem kantorów zaprosiliśmy dwóch przedstawicieli sound artu – dziedziny sztuki, w której dźwięk stanowi główny środek artystycznego wyrazu. Swoje dźwiękowo- przestrzenne instalacje zaprezentują Anna Zaradny i Alvin Curran – kompozytorzy, performerzy, improwizatorzy.
Wernisaż ich prac zakończy koncert Anny Zaradny.
Sprzedaż biletów ruszy wkrótce.
W wydarzeniu będzie można wziąć udział stacjonarnie – w Centrum Kreatywności Targowa lub online – oglądając streaming.
Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 16 do 23 listopada.
Wydarzenie współorganizowane przez Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury.
_________
Anna Zaradny
Alvin Curran
---
III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie
Romantyzm w Europie Środkowo-Wschodniej
20 – 28 listopada 2020 r.
Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
,
Narodowe Centrum Kultury
,
Instytut Adama Mickiewicza

Mecenas: PKN ORLEN
---
The repertoire of the Eufonie Festival includes sound and spatial installations inspired by the singing of Jewish cantors! Their authors drew on the achievements of oratorio singers who accompany rabbis during religious practices and mourners during funeral ceremonies.
We invited two representatives of sound art - a field of art in which sound is the main means of artistic expression - to a dialogue with cantors' singing. Anna Zaradny and Alvin Curran - composers, performers and improvisers - will present their sound and spatial installations.
The vernissage of their works will end with a concert by Anna Zaradny.
Ticket sales start soon.
You will be able to take part in the event on-site - at Targowa Creativity Center or online via streaming.
The exhibition will be open to visitors from November 16 to 23.
The event is co-organized by the Adam Mickiewicz Institute and the National Centre for Culture.
_________
Anna Zaradny
Alvin Curran
---
III International Music Festival of Central-Eastern Europe Eufonie
Romanticism in Central-Eastern Europe
20 – 28 of November 2020
Organizer: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture, Adam Mickiewicz Institute
Patron: PKN ORLEN

Artyści:

Inne wydarzenia
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.