multikino - repertuar
MULTIKINO Zgorzelec

19-12-2018

Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-19 - godz.  17:30 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-19 - godz.  17:40 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-19 - godz.  18:30 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Zabójcze maszyny
Zabójcze maszyny Multikino / SALA 2
2018-12-19 - godz.  19:45 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-19 - godz.  20:30 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 3

20-12-2018

Bilety na: Miśków 2-óch w Nowym Jorku
Miśków 2-óch w Nowym Jorku Multikino / SALA 1
2018-12-20 - godz.  10:25 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-20 - godz.  11:25 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Zabójcze maszyny
Zabójcze maszyny Multikino / SALA 3
2018-12-20 - godz.  11:45 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-20 - godz.  12:35 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-20 - godz.  13:30 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-20 - godz.  14:30 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-20 - godz.  15:35 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-20 - godz.  15:35 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-20 - godz.  17:30 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-20 - godz.  17:40 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-20 - godz.  18:30 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Zabójcze maszyny
Zabójcze maszyny Multikino / SALA 2
2018-12-20 - godz.  19:45 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-20 - godz.  20:30 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 3

21-12-2018

Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 1
2018-12-21 - godz.  10:00 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-21 - godz.  11:00 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-21 - godz.  11:30 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-21 - godz.  12:05 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-21 - godz.  13:05 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-21 - godz.  14:30 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-21 - godz.  14:55 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-21 - godz.  15:10 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Zabójcze maszyny
Zabójcze maszyny Multikino / SALA 2
2018-12-21 - godz.  17:15 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-21 - godz.  17:30 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-21 - godz.  17:45 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Narodziny gwiazdy
Narodziny gwiazdy Multikino / SALA 2
2018-12-21 - godz.  20:00 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-21 - godz.  20:30 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 1
2018-12-21 - godz.  20:35 (Piątek) Zgorzelec Multikino / SALA 1

22-12-2018

Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 1
2018-12-22 - godz.  10:00 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-22 - godz.  11:00 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-22 - godz.  11:30 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-22 - godz.  12:05 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-22 - godz.  13:05 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-22 - godz.  14:30 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-22 - godz.  14:55 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-22 - godz.  15:10 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Zabójcze maszyny
Zabójcze maszyny Multikino / SALA 2
2018-12-22 - godz.  17:15 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-22 - godz.  17:30 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-22 - godz.  17:45 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Narodziny gwiazdy
Narodziny gwiazdy Multikino / SALA 2
2018-12-22 - godz.  20:00 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-22 - godz.  20:30 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 1
2018-12-22 - godz.  20:35 (Sobota) Zgorzelec Multikino / SALA 1

23-12-2018

Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 1
2018-12-23 - godz.  10:00 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-23 - godz.  11:00 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-23 - godz.  11:30 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-23 - godz.  12:05 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-23 - godz.  13:05 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-23 - godz.  14:30 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-23 - godz.  14:55 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-23 - godz.  15:10 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Zabójcze maszyny
Zabójcze maszyny Multikino / SALA 2
2018-12-23 - godz.  17:15 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-23 - godz.  17:30 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-23 - godz.  17:45 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Narodziny gwiazdy
Narodziny gwiazdy Multikino / SALA 2
2018-12-23 - godz.  20:00 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-23 - godz.  20:30 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 1
2018-12-23 - godz.  20:35 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 1

25-12-2018

Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-25 - godz.  13:00 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-25 - godz.  13:05 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-25 - godz.  14:30 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-25 - godz.  15:10 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-25 - godz.  15:50 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Zabójcze maszyny
Zabójcze maszyny Multikino / SALA 2
2018-12-25 - godz.  17:15 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-25 - godz.  17:30 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-25 - godz.  18:40 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Narodziny gwiazdy
Narodziny gwiazdy Multikino / SALA 2
2018-12-25 - godz.  20:00 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-25 - godz.  20:30 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 1
2018-12-25 - godz.  21:30 (Wtorek) Zgorzelec Multikino / SALA 1

26-12-2018

Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 1
2018-12-26 - godz.  10:00 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-26 - godz.  11:00 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-26 - godz.  11:30 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-26 - godz.  12:05 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-26 - godz.  13:05 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-26 - godz.  14:30 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-26 - godz.  14:55 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-26 - godz.  15:10 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Pech to nie grzech
Pech to nie grzech Multikino / SALA 2
2018-12-26 - godz.  17:15 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-26 - godz.  17:30 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-26 - godz.  17:45 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Narodziny gwiazdy
Narodziny gwiazdy Multikino / SALA 2
2018-12-26 - godz.  19:15 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-26 - godz.  20:30 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 1
2018-12-26 - godz.  20:35 (Środa) Zgorzelec Multikino / SALA 1

27-12-2018

Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 1
2018-12-27 - godz.  10:00 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-27 - godz.  11:00 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-27 - godz.  11:30 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-27 - godz.  12:05 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-27 - godz.  13:05 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-27 - godz.  14:30 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-27 - godz.  14:55 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Grinch
Grinch Multikino / SALA 2
2018-12-27 - godz.  15:10 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Zabójcze maszyny
Zabójcze maszyny Multikino / SALA 2
2018-12-27 - godz.  17:15 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-27 - godz.  17:30 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Mary Poppins powraca
Mary Poppins powraca Multikino / SALA 1
2018-12-27 - godz.  17:45 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 1
Bilety na: Narodziny gwiazdy
Narodziny gwiazdy Multikino / SALA 2
2018-12-27 - godz.  20:00 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Bilety na: Aquaman
Aquaman Multikino / SALA 3
2018-12-27 - godz.  20:30 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 3
Bilety na: Teraz albo nigdy
Teraz albo nigdy Multikino / SALA 1
2018-12-27 - godz.  20:35 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 1

21-02-2019

2019-02-21 - godz.  19:00 (Czwartek) Zgorzelec Multikino / SALA 2

10-03-2019

2019-03-10 - godz.  16:00 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 2

07-04-2019

Bilety na: Balet Bolszoj: Złoty wiek
Balet Bolszoj: Złoty wiek Multikino / SALA 2
2019-04-07 - godz.  17:00 (Niedziela) Zgorzelec Multikino / SALA 2
Brak repertuaru na wybrany dzień
Betlejem_2019
botti
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.