Chór Radia Łotewskiego / Festiwal Eufonie - wszystkie bilety

„Washington Post” nazwał ich wielką muzyczną siłą, „The Advertiser” - jednym z najlepszych na świecie chórów. Ich album „Adam’s Lament”, z muzyką skomponowaną przez samego Arvo Pärta, otrzymał nagrodę Grammy. Występowali m.in. w amerykańskiej Bibliotece Kongresu, prestiżowej Queen Elizabeth Hall w Wielkiej Brytanii i Konzerthaus Berlin w Niemczech.21 listopada będziemy mieli przyjemność usłyszeć ich w Warszawie - w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej wystąpi Chór Radi

Organizator

Narodowe Centrum Kultury

Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej Sienkiewicza 10 00-950 Warszawa

Dane kontaktowe

Płocka 13
01-231 Warszawa

2020-11-21T19:30:00+0100
2020-11-21, godz. 19:30 (Sobota) Warszawa Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej
ODWOłANY
2020-11-21, godz. 19:30 (Sobota) - https://live.bilety24.pl
ODWOłANY

Opis wydarzenia:

„Washington Post” nazwał ich wielką muzyczną siłą, „The Advertiser” - jednym z najlepszych na świecie chórów. Ich album „Adam’s Lament”, z muzyką skomponowaną przez samego Arvo Pärta, otrzymał nagrodę Grammy. Występowali m.in. w amerykańskiej Bibliotece Kongresu, prestiżowej Queen Elizabeth Hall w Wielkiej Brytanii i Konzerthaus Berlin w Niemczech.
21 listopada będziemy mieli przyjemność usłyszeć ich w Warszawie - w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej wystąpi Chór Radia Łotewskiego. W repertuarze znajdą się utwory łotewskich, polskich, francuskich i szwedzkich kompozytorów XX wieku. Usłyszymy także „Ave Maria” na chór mieszany Antona Brucknera oraz „Die zwei blauen Augen” Gustava Mahlera w aranżacji Clytusa Gottwalda, który dzień wcześniej będzie świętował swoje 95. urodziny.
Chór Radia Łotewskiego działa od 1940 roku. Podczas Festiwalu Eufonie wystąpi w 24-osobowym składzie, pod batutą Sigvardsa Klavy.
Bilety w sprzedaży od 6 października.
Koncert będzie można zobaczyć na żywo w Filharmonii Narodowej lub w streamingu.
---
Ēriks Ešenvalds (ur. 1977)
 
Stars na chór, misy tybetańskie i szklane naczynia napełnione wodą (2011)
 
Henryk Mikołaj Górecki (1933–2010)
 
Totus Tuus op. 60 na chór mieszany a cappella do tekstu Marii Bogusławskiej (1987)
 
Ēriks Ešenvalds (ur. 1977)
 
A Drop in the Ocean na sopran solo i chór mieszany do modlitwy Ojcze nasz, tekstów św. Franciszka z Asyżu i Matki Teresy z Kalkuty (2006)
 
Clytus Gottwald (ur. 1925)
 
Die zwei blauen Augen Gustava Mahlera (1860–1911) z Lieder eines fahrenden Gesellen (1884–1885/1896) arranżacja na chór mieszany (2001)
 
Anton Bruckner (1824–1896)
 
Ave Maria na chór mieszany (1861)
 
Gérard Pesson (ur. 1958)
 
Adagietto Gustava Mahlera (1860–1911) z V Symfonii (1902), aranżacja na chór mieszany z tekstami Augusta Grafa von Platena (1997)
 
Anders Hillborg (ur. 1954)
 
Mouyayoum na 16-głosowy chór mieszany (1983–1985)
 
Pēteris Vasks (ur. 1946)
 
Zīles Ziņa / The Tomtit’s Message do tekstu Uldisa Bērziņša, wersja na chór mieszany (1981/2004)
_____
Chór Radia Łotewskiego
Sigvards Klava – dyrygent
 
---
III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie
Romantyzm w Europie Środkowo-Wschodniej
20 – 28 listopada 2020 r.
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Mecenas: PKN ORLEN
 
---
“The Washington Post” called them a great musical force, “The Advertiser” - one of the world's best choirs. Their album "Adam's Lament", with music composed by Arvo Pärt himself, won a Grammy. They performed, among others at the American Library of Congress, at the prestigious Queen Elizabeth Hall in Great Britain and at the Konzerthaus-Berlin in Germany.
On November 21, we will have the pleasure to hear them in Warsaw - the Latvian Radio Choir will perform in the Concert Hall of the National Philharmonic. The repertoire will include works by Latvian, Polish, French and Swedish composers of the 20th century. We will also hear "Ave Maria" for Anton Bruckner's mixed choir and Gustav Mahler's "The two blue eyes" arranged by Clytus Gottwald, who will be celebrating his 95th birthday the day before.
The Latvian Radio Choir has been operating since 1940. During the Eufonie Festival, it will perform in a line-up of 24 singers, conducted by Sigvards Klava.
Ticket sales start on October 6th.
The concert can be seen live at the National Philharmonic or in streaming.
---
Ēriks Ešenvalds (ur. 1977)
 
Stars for choir, Tibetan bowls and glass vessels filled with water (2011)
 
Henryk Mikołaj Górecki (1933–2010)
 
Totus Tuus op. 60 for mixed choir and cappella to the text of Maria Bogusławska (1987)
 
Ēriks Ešenvalds (ur. 1977)
 
A Drop in the Ocean for solo soprano and mixed choir to the prayer Our Father, texts by Saint Francis of Assisi and Mother Teresa of Calcutta (2006)
 
Clytus Gottwald (ur. 1925)
 
Die zwei blauen Augen Gustav Mahler (1860–1911) from Lieder eines fahrenden Gesellen (1884–1885/1896) arranged for mixed choir (2001)
 
Anton Bruckner (1824–1896)
 
Ave Maria for mixed choir (1861)
 
Gérard Pesson (ur. 1958)
 
Adagietto by Gustav Mahler (1860–1911) from Symphony No. 5 (1902), arrangement for mixed choir with texts by August Graf von Platen (1997)
 
Anders Hillborg (ur. 1954)
 
Mouyayoum for 16-voice mixed choir (1983–1985)
 
Pēteris Vasks (ur. 1946)
 
Zīles Ziņa / The Tomtit’s Message to a text by Uldis Bērziņš, version for mixed choir (1981/2004)
_____
Latvian Radio Choir
Sigvards Klava – conductor
---
III International Music Festival of Central-Eastern Europe Eufonie
Romanticism in Central-Eastern Europe
20 – 28 of November 2020
Organizer: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN ORLEN

Artyści:

Inne wydarzenia
Bilety na: Stanisław Soyka Kwartet / Przemysław Strączek Trio feat. Marcin Kaletka
Koncert
Stanisław Soyka Kwartet / Przemysław S...
Gliwice - 22 października 2020 INFO
Bilety na: Michał Wiśniewski Akustycznie Część 2 - ZAWSZE NAPRZÓD - NIGDY WSTECZ
Koncert
Michał Wiśniewski Akustycznie Część 2...
Poznań - 22 października 2020 INFO
Bilety na: 24. Wielkanocny Festiwal LvB  22.10.2020 g. 19:30
Koncert
24. Wielkanocny Festiwal LvB 22.10.20...
Warszawa - 22 października 2020 INFO
Bilety na: ATMASFERA EXCLUSIVE - DŻEM
Koncert
ATMASFERA EXCLUSIVE - DŻEM
Warszawa - 23 października 2020 INFO
Bilety na: ROK BEETHOVENA
Koncert
ROK BEETHOVENA
Bydgoszcz - 23 października 2020 kup bilet od 30 zł
Bilety na: KONTRABAS I... NIEDŹWIEDŹ
Koncert
KONTRABAS I... NIEDŹWIEDŹ
Poznań - 23 października 2020 INFO
Bilety na: Beethoven... Dziś
Koncert
Beethoven... Dziś
Płock - 23 października 2020 kup bilet od 10 zł
Bilety na: Makowicz / Możdżer / zmiana daty koncertu
Koncert
Makowicz / Możdżer / zmiana daty konce...
Katowice - 23 października 2020 INFO
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.