menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: Patrzeć palcami / spacer sensoryczny

Poznań, Brandstaettera 1/wejście od ul. Za Cytadelą

15.09.2024, g. 12:00 (niedziela)

cena - od 1,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 15.09.2024, g. 12:00

Wiek: 4+ z bliskimi im dorosłymi
Grupa: max 30 osób
Czas trwania: 1 godzina
Miejsce: park lub miejsce, gdzie wszyscy możemy usiąść na ziemi/ trawie

Co można znaleźć w przestrzeni miasta? Czy zwracamy na co dzień uwagę na przedmioty, materiały i struktury na przemierzanych przez nas miejskich szlakach? Co tak dokładnie nas otacza? Przyjrzymy się temu z bliska z dziecięca ceikawością.
Artystka Kamila Wolszczak pracuje z dziećmi i angażuje opiekunów w celu stworzenia przestrzeni i czasu na eksplorację materiałów i zabawę dźwiękiem, ruchem, obrazem lub formą. Dociekliwe dzieci potrzebują dorosłych, którzy poprowadzą ich zabawę sensoryczną i wczesne badania. Dorośli opiekunowie uważnie obserwują i śledzą zabawę dzieci oraz proces twórczych badań, wczuwają się, uczestniczą w zabawie i dowiadują się, jak pogłębić zabawę. Dotykając śliskiego, twardego, czy mokrego otoczenia, artystka wprowadza uczestników w świat odkrywania materii sztucznych w zestawieniu z naturalnymi, w różnorodność otaczającego nas świata.

Spacer sensoryczny to podróż po wyobraźni, wyrasta z badawczych zainteresowań artystki i jej wieloletnich doświadczeń w pracy performatywno-warsztatowej z dziećmi w wieku od 2 do 8 lat. Pozwala na krytyczny namysł nad teraźniejszością i przyszłością w twórczej atmosferze. Spacer z dzieci i ich bliskimi to pierwszy krok do stworzenia nowej wystawy w przestrzeni miasta w ramach Biennale Sztuki Dziecka 2025.

Twórczyni: koncepcja i prowadzenie: Kamila Wolszczak

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety nienumerowane

bilet
Bilet dla jednej osoby
SCENA WSPÓLNA
15,00 pln
bilet
Karta Dużej Rodziny
SCENA WSPÓLNA
7,50 pln
bilet
Karta Seniora
SCENA WSPÓLNA
7,50 pln
bilet
Honorowi Dawcy Krwi, Dawcy Przeszczepu
SCENA WSPÓLNA
7,50 pln
bilet
Asystent, asystentka osoby z niepełnosprawnością
SCENA WSPÓLNA
1,00 pln

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

  • nieszczęśliwego wypadku,
  • nagłego zachorowania,
  • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

  • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
  • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
  • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
  • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności

Operator płatności pobierze bezzwrotną opłatę transakcyjną w wysokości 1.95%