menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: Tropem Białej Sowy – impresje zimowe (obsada B)

Poznań, Mansfelda 4

24.10.2021, g. 10:30 (niedziela)

cena - od 44,50 pln

Zakończenie sprzedaży online: 24.10.2021, g. 09:30

Wyrusz tropem Białej Sowy i doceń potęgę mądrości.
Zobacz jak balet, akrobatyka i śpiew współgrają na scenie.
Przekonaj się, że determinacja prowadzi do zwycięstwa.
Edukacja poprzez sztukę
Spektakl zwraca uwagę młodych odbiorców na ważne wartości – wiedzę, intuicję, dojrzałość. Biała Sowa uosabia te cechy i choć można by założyć, że zapewnią jej one powszechny szacunek i sympatię, tak się nie dzieje. Sceniczna historia pokazuje jednak, że warto być wiernym swoim zasadom i rozwijać szlachetność charakteru – piękna postawa Białej Sowy w finale spektaklu zostaje nagrodzona, a inne postaci pojmują, iż o dojrzałość, mądrość i intuicję trzeba dbać i wciąż ją w sobie rozwijać.
Spektakl uczy dzieci obcowania ze światem teatru i opery. Autorska muzyka, ręcznie tworzone stroje i charakteryzacje oraz wyraziste rekwizyty z pewnością przyciągną uwagę najmłodszych. Scena, która dzięki technologii filowej będzie mogła być podziwiana przez Państwa z bliska i z kilku stron, co jest możliwe tylko poprzez nagranie i odpowiedni montaż. Obejrzycie na scenie to, co dzieje się podziwiając pierwszy raz wszystko okiem kamery. Macie już teraz dzięki tej specjalnej premierze online niezwykle bliski kontakt z artystami wśród których znajdziemy uczniów poznańskich szkół artystycznych Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź (profile baletoy i arstystyczno-akrobatyczny) oraz Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Poznaniu

Libretto
Volva (wieszczka przyszłości), w towarzystwie Ananku (uosobienia przeznaczenia), przekazuje Białej Sowie Śnieżynkę – znak wiedzy, mądrości i intuicji. Tym samym obdarza ptaka wyjątkową dojrzałością i rozwagą, którą szanują Bałwanki, Śnieżynki, Wróble i Pingwinki. Jednak nie wszyscy mieszkańcy zimowego świata umieją docenić te cechy. Niechęć płynie zwłaszcza ze strony Kruków i Strachów na Wróble. Dostojnego charakteru Białej Sowy nie pojmuje także Zmarzlak – psotnik, zrzęda i głupiec. Białej Sowie potrzebna jest opieka. Volva prosi o nią Skandię, boginię zimy, która obiecuje ochraniać tego cudownego ptaka z pomocą Ludzi Lodu i Dziwnych Stworów. Dzięki jej działaniom, a przede wszystkim dzięki szlachetnemu charakterowi Białej Sowy, która z ogromną dojrzałością znosi intrygi otaczających ją istot (np. zaplanowane przez Strachy zaginięcie jednego z Wróbli), udaje się zimowy świat przepełnić harmonią. Równowagę odzyskuje nawet Zmarzlak, który dzięki obcowaniu z Białą Sową, zyskuje mądrość i przestaje cierpieć z powodu własnej głupoty.

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA SPEKTAKLE odbywające się
w Teatrze Cortiqué Anny Niedźwiedź
I/ REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW
Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia.
A. BILETY INDYWIDUALNE
Zakup biletów odbywa się poprzez serwis Bilety24, zgodnie z określonymi przez ten portal
zasadami i obowiązującym regulaminem. Bilety indywidualne nie podlegają rezerwacji, ani
zwrotowi.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o pisanie do nas na adres:
bow@cortique.pl
Biuro Obsługi Widzów tel. 573 316 736 (czynne w środę godz. 10:00-15:00, czwartek godz. 12:00-16:00, piątek godz. 12:00-17:00)
B. BILETY GRUPOWE
1. Rezerwacji grupowej można dokonywać za pomocą zamówienia wysłanego drogą
elektroniczną na adres: bow@cortique.pl
2. Rezerwacja wymaga podania imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru
telefonu kontaktowego (oraz ewentualnie innego adresu poczty elektronicznej do kontaktu
niż adres maila z zamówieniem).
3. Rezerwacja grupowa jest dokonywana na co najmniej 15 biletów na jedno wydarzenie w
tym samym terminie.
4. Rezerwacja grupowa złożona telefonicznie wymaga potwierdzenia mailowego.
Podane dane osobowe będą wykorzystywane przez Szkołę Baletową Anny Niedźwiedź wyłącznie w celu
skutecznej obsługi rezerwacji (przesłanie potwierdzenia, informacja o ewentualnych zmianach w repertuarze), z
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002.101.926 z późniejszymi zmianami).
5. Po dokonaniu rezerwacji osoba rezerwująca otrzyma odpowiedź drogą elektroniczną pod
wskazany w zamówieniu adres mailowy - z numerem rezerwacji, numerem konta, na które
należy wpłacić należność oraz terminem uregulowania należności za bilety. Jeśli klient
takiego potwierdzenia nie otrzyma prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy - mail mógł
zostać zablokowany i konieczne będzie skuteczne jego przesłanie
6.Bilety dla rezerwacji grupowych są objęte specjalną ofertą cenową podaną na stronie
wydarzenia/spektaklu. Bilet dla opiekunów nie jest wydawany jako dodatkowy bilet
bezpłatny, ale będzie uwzględniony poprzez naliczenie 10% rabatu za zakupy łączne.
7. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe należy dokonać poprzez serwis Bilety24 w
terminie określonym w potwierdzeniu na konto wskazane na fakturze.
8.Termin wykupu biletów w rezerwacji grupowej wynosi:
- 14 dni od momentu potwierdzenia złożenia rezerwacji,
- rezerwacje złożone od 01.04.2017r standardowo 7 dni od daty dokonania rezerwacji,
jednak nie później niż 3 dni przed terminem spektaklu.
Brak wykupu biletów we wskazanych terminach skutkuje automatycznym anulowaniem i
skierowaniem miejsc do ponownej sprzedaży.
9. Bilet przesyłany jest na adres mailowy podany przez Klienta. Bilety stanowi dokument
elektroniczny w formacje PDF przeznaczony do samodzielnego wydruku. Bilet należy
wydrukować w formacie A4 i okazać bileterowi
10. Nie wykupienie biletów we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, bez
uprzedniego monitu.
11. Przydział miejsc grupowych następuje w momencie wykupienia biletów.
12. Bilety nie podlegają zwrotowi.
II/ ZWROTY BILETÓW
1. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku umów o
świadczenie usług w zakresie usług związanych wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku
z powyższym zakupione bilety indywidualne i grupowe nie podlegają zwrotowi.
WYJĄTKOWE OKOLICZNOŚCI:
1. W przypadku całkowitego odwołania spektaklu bez ustalenia nowej daty wydarzenia
wynikające z sytuacji nadzwyczajnej lub z winy Teatru wymagane jest niezwłoczne
skontaktowanie się z Biurem Obsługi Widza w celu uzyskania zwrotu środków za zakupione
bilety.
2. W przypadku przeniesienia spektaklu na inny termin, co może nastąpić w sytuacji
nadzwyczajnej (tj. obostrzenia związane z sytuacją pandemiczną w kraju, warunki
pogodowe uniemożliwiające odbycie się spektaklu w budynku Teatru, odwołanie
uczestnictwa artystów z powodów niezależnych, wypadków zagrażających życiu bądź
innych sytuacji) lub z winy Teatru, możliwy jest zwrot środków za zakupione bilety. Zwrot
biletów przysługuje tylko w okresie ustalonym przez Teatr. Termin zwrotu biletów ogłoszony
zostanie niezwłocznie na stronie internetowej Teatru i w pojedynczych przypadkach
mailowo.
3. W związku z sytuacją pandemiczną Teatr ma 180 dni na zwrot środków klientom, którzy
zadeklarowali chęć zwrotu biletów w terminie określonym, w związku z przeniesieniem
spektaklu na inny termin bądź jego całkowitym odwołaniem.
4. W przypadku przekroczenia wyznaczonego okresu zwrotu biletów przez klienta, Teatr nie
uwzględnia zgłoszeń w późniejszym terminie.
5. Aby ubiegać się o zwrot biletów niezbędne jest poinformowanie o takiej woli (w
określonym w komunikacie przesłanym mailowo terminie) Biuro Obsługi Widza drogą
mailową załączając bilet, potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura, potwierdzenie
przelewu) oraz numer konta bankowego, na który mają zostać zwrócone środki.
III/ INFORMACJE DLA WIDZÓW
1. Prosimy o przybycie na wydarzenie/spektakl odpowiednio wcześniej. Teatr nie oferuje
parkingu. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach Teatru może opóźnić
przybycie widzów na spektakl.
2. Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została
ona przewidziana podczas wydarzenia/spektaklu. Osobom spóźnionym na spektakle
jednoaktowe w miarę możliwości i ilości wolnych miejsc zostaną wyznaczone przez obsługę
sali miejsca, takie, by zajęciem ich nie zakłócać odbioru innym widzom.
3. Na widowni panuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i picia napojów.
4. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w telefonach,
komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały
dźwiękowe.
5. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzeń jest zabronione.
6. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia.
7. Teatr nie odpowiada za ubrania i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Teatru.
8. Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników Teatru w przypadku naruszenia
regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną
poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za
zakupiony bilet ani jego wymiana.
9. W sytuacjach odwołania spektaklu bez względu na przyczynę jego odwołania, klient ma
prawo do obejrzenia przedstawienia w innym uzgodnionym z Teatrem terminie, bądź zwrotu
należności za bilety na zasadach określonych w regulaminie Bilety24.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich
jego aspektach.
11. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Teatr zobowiązuje się do umieszczenia
informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
12. Treść regulaminu dostępna jest dla Użytkownika w BOW Teatru Cortiqué Anny
Niedźwiedź
oraz na stronie internetowej: https://cortique.pl/
Dziękując za korzystanie z naszej oferty artystycznej - życzymy pięknych wrażeń na
naszych spektaklach!
Dyrekcja Teatru Cortiqué Anny Niedźwiedź

Bilety numerowane

Widok całej sali
Strona Centralna
Strona Lewa
Strona Prawa

0 x 100zł

Legenda:

    Miejsca dostępne Numerowane
    Miejsca dodane do koszyka W koszyku
    Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów :

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
razem
0 bilety
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności