menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na karnet: Short Waves Festival 2022: Karnet

Poznań, Święty Marcin 80/82

14.06.2022 - 17.06.2022

Kino Pałacowe - SALA WIELKA

cena - od 120,00 pln

Organizator: Kino Pałacowe

Organizator: Kino Pałacowe

Zakończenie sprzedaży online: 14.06.2022, g. 14:00

Karnety na 14. Short Waves Festival - Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych już w sprzedaży! Uzyskaj dostęp do wydarzeń w ramach festiwalu w Poznaniu w dniach 14-19 czerwca 2022, a także do programu online. Nie martw się o kupowanie pojedynczych biletów i odbierz pakiet uczestnika pełny gadżetów, w tym festiwalową torbę!

 

Karnety dostępne do nabycia online na portalu bilety24.pl oraz stacjonarnie w kasie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (ul. Św. Marcin 80/82). Liczba karnetów jest ograniczona.

Cena: 120 zł

 

Zakupiony karnet należy wymienić na opaskę festiwalową w dniach 14-19.06.2022 w Punkcie Info SWF (w holu CK Zamek). Karnet upoważnia do odbioru bezpłatnych biletów na wszystkie wydarzenia za wyjątkiem: wydarzeń branżowych, SWF Lab, Electrical Walks (obowiązują dodatkowe zapisy), Pokazu Otwarcia. W tym roku posiadacze karnetów mogą także zapisać się na jedno wydarzenie w ramach sekcji Random Garden Cinema - zapisy w Punkcie Info SWF w trakcie trwania festiwalu lub pod adresem dawid.adarte@gmail.com.

Bilety można odbierać nie wcześniej niż na dzień przed wybranym wydarzeniem.

 

Karnet zawiera także:

- pakiet uczestnika wraz z torbą festiwalową z pełnym zestawem gadżetów tegorocznej edycji;

- dostęp do SWF online (shortwaves.filmchief.com)*;

- dostęp do This Is Short (thisisshort.com)*.

 

*Aby uzyskać dostęp do SWF online oraz This is Short należy pozostawić adres e-mail w Punkcie Info SWF w dniach 14-19.06.2022 lub napisać wiadomość na adres dawid.adarte@gmail.com (dostęp do platform zostanie przyznany w ciągu 24h).

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: dawid.adarte@gmail.com. 

 

14. Short Waves Festival odbędzie się w dniach 14-19 czerwca 2022 w Poznaniu i online. 6 czerwcowych dni to prawie 100 wydarzeń w 20 lokalizacjach przestrzeni miejskiej Poznania i blisko 300 filmów, w tym 89 konkursowych (5 konkursów: Konkurs Międzynarodowy, Konkurs Polski, Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych, Konkurs Urban View o architekturze, designie, miastach i ich mieszkańcach i Dances with Camera o tańcu, ruchu i ekspresji ciała zaklętych w oku kamery). 

 

W programie także rozrywkowe pasma tematyczne, takie jak Horror, Musical czy Queer Shorts; segment fokusowy prezentujący w tym roku m.in kinematografię Rumunii czy przegląd shortów nominowanych do prestiżowych nagród filmowych (BAFTA, Oscary, Europejskie Nagrody Filmowe); zupełnie nowa sekcja Long Story Short, czyli pokazy filmów pełnometrażowych i mniej znanych krótkich metraży wielkich reżyserów, m.in. Pedro Almodóvara i Luci Guadagnino; wydarzenia audiowizualne, muzyczne i wyjście poza salę kinową – seanse plenerowe, w klubach, galeriach czy prywatnych ogrodach Poznaniaków pod hasłem Random Garden Cinema. 

 

 

 

 

ENG

 

 

Passes for the 14th Short Waves Festival are now on sale! Get access to festival events in Poznań on June 14-19, 2022, as well as the SWF online program. Don’t worry about buying single tickets and get a limited festival bag with gadgets from this year’s edition.

 

Passes can be purchased online on bilety24.pl or in person at the ticket office of ZAMEK Culture Centre in Poznań (ul Św. Marcin 80/82). The number of passes is limited.

Price: 120 zł.

 

The purchased festival pass should be exchanged for the festival wristband from June 14-19, 2022 at the SWF Info Point (in the hall of ZAMEK Culture Centre in Poznań). The festival pass entitles you to collect tickets free of charge for all of the events except: industry events, SWF Lab, Electrical Walks (registration required), Opening Event. This year, festival passholders can also sign up for one of the Random Garden Cinema events by registering at the SWF Info Point during the festival dates or sending an e-mail to dawid.adarte@gmail.com. Tickets may be collected not earlier than the day before the selected event.

 

The festival pass also includes:

- a festival bag with full set of gadgets from this year's edition;

- access to SWF online (shortwaves.filmchief.com)*;

- access to This Is Short (thisisshort.com)*.

 

*To get access to SWF online and This is Short it is necessary to either leave an e-mail address at the SWF Info Point on June 14-19, 2022 or write to dawid.adarte@gmail.com (access to the platforms will be granted within 24 hours).

 

If you have any questions, please contact us via e-mail: dawid.adarte@gmail.com.

 

14th Short Waves Festival will be held between June 14-19, 2022, in Poznań, Poland & online. 6 festival days of June means almost 100 cinematic events spread within festival’s host city of Poznań and nearly 300 films with 89 in competitions alone (5 competitions: International Competition, Polish Competition Polish Experimental Film Competition, Urban View Competition focused on architecture, design city and its residents and Dances with Camera focused on dance, movement and body expression caught in the watchful eye of the camera). 

 

The festivalgoers will also enjoy the unconventional screenings such as Horror, Musical or Queer Shorts; a focus segment presenting this year the cinematography of Romania or the review of shorts nominated for prestigious awards (BAFTA, Oscars, European Film Awards) among others; a brand new section Long Story Short showing full-length films as well as less known shorts of renowned directors like Pedro Almodóvar and Luca Guadagnino; audiovisual and music events, and reaching beyond the screening rooms: open airs, clubs, art galleries or Poznanian’s private gardens known as Random Garden Cinema.

Bilety nienumerowane

bilet
Karnet
PARTER
DOSTĘPNE: 48 szt.
120,00 pln

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów :

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN, opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności