Sprawdź bilety na karcie

Aby sprawdzić bilety oraz zakupione karnety na karcie proszę wypełnić formularz.


© DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-408 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000306513 Wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł