Nostalgia

08.10.2023, Lublin
FILM

Nostalgia

08.10.2023, Lublin
od 12,00 pln
kup bilet

Reality

08.10.2023, Lublin
FILM

Reality

08.10.2023, Lublin
od 12,00 pln
kup bilet

Saint Omer

10.10.2023, Lublin
FILM

Saint Omer

10.10.2023, Lublin
od 12,00 pln
kup bilet

Niedźwiedzie nie istnieją

11.10.2023, Lublin
FILM

Niedźwiedzie nie istnieją

11.10.2023, Lublin
od 12,00 pln
kup bilet

Limbo

12.10.2023, Lublin
FILM

Limbo

12.10.2023, Lublin
od 5,00 pln
kup bilet

Teatr seniora - Fredro Rock

13.10.2023, Lublin
SPEKTAKL

Teatr seniora - Fredro Rock

13.10.2023, Lublin
od 20,00 pln
kup bilet

Disco Boy

13.10.2023, Lublin
FILM

Disco Boy

13.10.2023, Lublin
od 12,00 pln
kup bilet

Żeby nie było śladów

14.10.2023, Lublin
FILM

Żeby nie było śladów

14.10.2023, Lublin
od 12,00 pln
kup bilet

Praca

14.10.2023, Lublin
SPEKTAKL

Praca

14.10.2023, Lublin
od 25,00 pln
kup bilet

Disco Boy

14.10.2023, Lublin
FILM

Disco Boy

14.10.2023, Lublin
od 12,00 pln
kup bilet