Organizator

Teatr Polski w Poznaniu

Dane kontaktowe

ul. 27 grudnia 8/10
61-737 Poznań
Telefon: 61 852 56 28

Środa 11 września 2019 19:30
2019-09-11T19:30:00+0200
Festiwal Bliscy Nieznajomi- CZERWONE WESELE
Festiwal Bliscy Nieznajomi- CZERWONE WESELE Teatr Polski w Poznaniu
2019-09-11, godz. 19:30 (Środa) Poznań Teatr Polski

Opis wydarzenia:

eatr „Publicyst”/ Театр „Публицист” (Charków)

CZERWONE WESELE / ЧЕРВОНЕ ВЕСІЛЛЯ


11 września, godz. 19.30, Malarnia, Teatr Polski w Poznaniu
11 вересня, 19:30 Malarnia, Театр польський у Познані 

idea i dramaturgia: Viktoriya Myronyuk / ідея та драматургія: Вікторія Миронюк
reżyseria „żywej gazety”: Kostiantyn Vasiukov i Hanna Onyshchenko / режисура “живої газети”: Костянтин Васюков, Ганна Онищенко
badania historyczne: Viktoriya Myronyuk, Mykyta Kozlov / історичні дослідження: Вікторія Миронюк, Нікіта Козлов
scenografia: Daria Khalina / сценографія:  Дар’я Халіна
kompozytorka i akompaniatorka: Alexandra Malatskovska / композиторка і акомпаніаторка: Олександра Малацковська
performerzy i performerki: Daria Palahniuk, Mykyta Kozlov, Maksym Omelchenko, Diana Kovalenko, Yuri Vasiuta, Mariia Kryshtal, Dariia Yaroshenko/ перформери і перформерки: Дарія Палагнюк, Микита Козлов, Максим Омельченко, Діана Коваленко, Юрій Васюта, Марія Кристал, Дарія Ярошенко, Олександра Малацковська
premiera: wrzesień 2017 / прем’єра: вересень 2017
czas trwania spektaklu: 70 minut / тривалість вистави: 70 хв.Po rewolucji październikowej „czerwonym weselem” była nazywana świecka ceremonia celebrująca nowy, rewolucyjny porządek, inspirowana przez awangardowe idee wolności, wspólnoty, równości, wyzwolonej seksualności, emancypacji. Spektakl Teatru „Publicyst”  jest przewrotną rekonstrukcją tego świeckiego obrzędu. Wykorzystując różne formy sceniczne (talk show, re-enactment  formatu „żywej gazety” –  amatorskiego pokazu teatru rewolucyjnego; musical), spektakl prezentuje różne metodologie pracy z materiałem dokumentalnym i historycznym.  Ironiczne zanurzenie w idee i estetykę porewolucyjnej rytualności służy zbadaniu, jakie znaczenie dawne idee mają dzisiaj, w społeczeństwie, które wciąż wyzwala się spod wpływów sowieckiej przeszłości. Przyglądając się świeckiemu rytuałowi sprzed stu lat, artyści i artystki Teatru „Publicyst”, podejmują zarazem refleksję nad znaczeniem procesu dekomunizacji, jaki obecnie ma miejsce w Ukrainie, nad przeszłością i pamięcią.
Teatr „Publicyst” powstał ponad 30 lat temu, jako teatr studencki.  Wywodził się z popularnych w czasach Rosji Radzieckiej amatorskich grup teatralnych zajmujących się propagowaniem głównych założeń obowiązującej w tamtych czasach doktryny. Dzisiaj, w nowoczesnym środowisku Charkowa  „Publicyst” jest znany jako jeden z najważniejszych teatrów alternatywnych. W swoich spektaklach podejmuje ważne tematy społeczne, zajmuje się krytyczną rewizją przeszłości (w tym sowieckiej), poszukuje nowoczesnych form teatralnych i nowych form komunikacji z widownią.
Spektakl będzie tłumaczony na język polski. 
*****
Після жовтневої революції “червоним весіллям” називали світську церемонію, що відзначає новий, революційний порядок, інспірована новими авангардними ідеями свободи, спільноти, рівності, вивільненої сексуальності, емансипації. Вистава Театру “Публіцист” є художньою реконструкцією цього світського обряду. Використовуючи різні сценічні форми (talk-show, re-enacment формату “живої газети” – аматорського показу революційного театру; мюзикл), вистава презентує різні методології роботи з документальним й історичним матеріалом. Іронічне занурення в ідеї й естетику післяреволюційної ритуальності служить дослідженню того, яке значення колишні ідеї мають сьогодні, в суспільстві яке все ще продовжує звільнятися від впливів радянського минулого. Придивляючись до світського ритуалу понад столітньої давності, митці і мисткині Театру “Публіцист” водночас рефлексують над значенням процесу декомунізації, який зараз триває в Україні, над минулим і пам’яттю.
Театр “Публіцист” виник понад 30 років тому як студентський театр. Походив з ідеї популярних в часи Радянської Росії аматорських театральних груп, що займалися пропагандою основних засад пануючої тоді доктрини. Сьогодні “Публіцист” відомий як один з найважливіших альтернативних театрів. У своїх виставах порушує важливі суспільні теми, займається критичною ревізією минулого (в тому числі радянського), шукає нові театральні форми і нові шляхи комунікації з публікою.
Inne wydarzenia
Bilety na: KTO NAS ODWIEDZI
Spektakl
KTO NAS ODWIEDZI
Warszawa - 22 sierpnia 2019 kup bilet od 43 zł
Bilety na: ZAPISKI Z WYGNANIA
Spektakl
ZAPISKI Z WYGNANIA
Warszawa - 22 sierpnia 2019 kup bilet od 77 zł
Bilety na: Pomoc domowa / Teatr na Wolnym
Spektakl
Pomoc domowa / Teatr na Wolnym
Poznań - 22 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: KTO NAS ODWIEDZI
Spektakl
KTO NAS ODWIEDZI
Warszawa - 23 sierpnia 2019 kup bilet od 43 zł
Bilety na: ZAPISKI Z WYGNANIA
Spektakl
ZAPISKI Z WYGNANIA
Warszawa - 23 sierpnia 2019 kup bilet od 77 zł
Bilety na: Pamięć wody / Teatr na Wolnym
Spektakl
Pamięć wody / Teatr na Wolnym
Poznań - 23 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - PÓŁ WIEKU PÓŹNIEJ...
Spektakl
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - PÓŁ WIEKU PÓ...
Leszno - 24 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: LEKCJE STEPOWANIA
Spektakl
LEKCJE STEPOWANIA
Warszawa - 24 sierpnia 2019 kup bilet od 52 zł
Bilety na: DANUTA W.
Spektakl
DANUTA W.
Warszawa - 24 sierpnia 2019 kup bilet od 77 zł
Bilety na: Szekspir Forever! / Teatr na Wolnym
Spektakl
Szekspir Forever! / Teatr na Wolnym
Poznań - 24 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: LEKCJE STEPOWANIA
Spektakl
LEKCJE STEPOWANIA
Warszawa - 25 sierpnia 2019 kup bilet od 52 zł
Bilety na: 32 OMDLENIA
Spektakl
32 OMDLENIA
Warszawa - 25 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: Kwartet / Teatr na Wolnym
Spektakl
Kwartet / Teatr na Wolnym
Poznań - 25 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: LEKCJE STEPOWANIA
Spektakl
LEKCJE STEPOWANIA
Warszawa - 26 sierpnia 2019 kup bilet od 52 zł
Bilety na: 32 OMDLENIA
Spektakl
32 OMDLENIA
Warszawa - 26 sierpnia 2019 kup bilet od 95 zł
Bilety na: seZamkowy Teatr
Spektakl
seZamkowy Teatr "Literkowo"
Poznań - 27 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: WEEKEND Z R.
Spektakl
WEEKEND Z R.
Warszawa - 27 sierpnia 2019 kup bilet od 52 zł
Bilety na: ICH CZWORO
Spektakl
ICH CZWORO
Warszawa - 27 sierpnia 2019 kup bilet od 95 zł
Bilety na: WEEKEND Z R.
Spektakl
WEEKEND Z R.
Warszawa - 28 sierpnia 2019 kup bilet od 52 zł
Bilety na: ICH CZWORO
Spektakl
ICH CZWORO
Warszawa - 28 sierpnia 2019 kup bilet od 95 zł
Bilety na: CASA VALENTINA
Spektakl
CASA VALENTINA
Warszawa - 29 sierpnia 2019 kup bilet od 77 zł
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.