Powtórz wydruk biletu

Aby ponownie wydrukować zakupione przez Ciebie bilety, wypełnij poniższy formularz.

Data imprezy/koncertu:
Bilet imienny:
Nr dowodu tożsamości*:
 
zamknij
© DialCom24 Sp. z o.o., ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000306513 Wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł