Kategorie

Aktualności Filharmonia

Inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej

Joseph Haydn wzniósł się na wyżyny swej sztuki kompozytorskiej i skorzystał z całego nagromadzonego przez lata doświadczenia, by dziełem ludzkim – muzyką – oddać niezwykłą złożoność i doskonałość dzieła Boskiego: stworzenia świata. Jego oratorium od razu spotkało się z aplauzem słuchaczy i do dziś jest często wykonywane. Pomysł napisania tego dzieła zrodził się podczas drugiego pobytu Haydna w Londynie, gdzie kultywowano tradycje oratoryjne Haendla.

Dwie pierwsze z trzech części odpowiadają sześciu dniom tworzenia wszechświata, zaś część ostatnia to pean na cześć Boga-Stworzyciela, głoszony w dzień siódmy. Utwór ten Paweł Przytocki, dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, wybrał na inaugurację sezonu artystycznego 2020/2021. Wybór ma charakter symboliczny: powrót po kilku miesiącach do aktywności artystycznej na żywo jest niczym ponowne stwarzanie świata, tak drogiego i cennego dla wszystkich melomanów i artystów. Ze względów epidemiologicznych – konieczność rozdzielenia na mniejsze grupy zarówno artystów, jak i słuchaczy oraz przeprowadzenia koncertu bez przerwy – oratorium „Stworzenie świata” zostanie wykonane w ciągu dwóch następujących po sobie wieczorów.