Organizator

ETYKIETY.PL ETIGRAF Spółka z o.o.

Dane kontaktowe

Nowy Glinnik 17
97-217 Lubochnia

Wtorek 4 Kwiecień 2017 10:00
2017-04-04T10:00:00+0200
CO MÓWI TWOJE OPAKOWANIE?  NOWE WYZWANIA KOMUNIKACYJNE  I RYNKOWE DLA OPAKOWAŃ
CO MÓWI TWOJE OPAKOWANIE? NOWE WYZWANIA KOMUNIKACYJNE I RYNKOWE DLA OPAKOWAŃ ETYKIETY.PL ETIGRAF Spółka z o.o.
2017-04-04 , godz. 10:00 (Wtorek) Warszawa Warszawskie Centrum Expo XXI - sala konferencyjna C

Opis wydarzenia:

CO MÓWI TWOJE OPAKOWANIE?

Pierwsza konferencja szkoleniowa Label Innovations łącząca środowisko naukowe z biznesem.Etykiety.pl Etigraf  wraz z firmą Targi w Krakowie, organizatorem targów Packaging Innovations, zapraszają na pierwszą edycję konferencji Label Innovations:
 
CO MÓWI TWOJE OPAKOWANIE?
Nowe wyzwania komunikacyjne i rynkowe stojące przed opakowaniami
 
Konferencja ma charakter szkoleniowy,  rozwijający wiedzę oraz umiejętności w zakresie budowania strategii marek.

Poprzez udział w konferencji, uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie:
- analizy i oceny potrzeb konsumenckich,
- analizy i oceny trendów rynkowych,
- budowania silnych marek,
- budowania właściwej ścieżki komunikacji z konsumentem,
- konstrukcji wyróżników marki z wykorzystaniem grywalizacji i storytellingu.


• Czas: 4 kwietnia 2017 (wtorek) w godzinach 10:00 – 17:00
• Miejsce:  targi Packaging Innovations na terenie hali EXPO XXI  w Warszawie, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, sala konferencyjna C
• Rejestracja i sprzedaż biletów:  www.labelinnovations.pl oraz www.bilety24.pl
• Przedsprzedaż biletów w cenach promocyjnych zostanie zakończona w dniu  3 marca 2017.
• Organizatorzy zapewniają: dużą dawkę  wiedzy merytorycznej, którą podzielą się autorytety, eksperci i specjaliści w branży; materiały konferencyjne; niespodziankę od organizatorów oraz catering kawowy i obiadowy.
 
Konferencja jest skierowana do:

- właścicieli małych i średnich firm samodzielnie zarządzających własnymi markami,
- Brand Managerów,
- Product Managerów,
- pracowników działów marketingu różnego szczebla,
- szefów sprzedaży i zakupów.

Szkolenia poprowadzą wykładowcy uniwersyteccy, specjaliści-praktycy i eksperci w dziedzinie marketingu, budowania i zarządzania markami, strategii marketingowych, oraz badań rynku, którzy w interesujący sposób opowiedzą o nowych wyzwaniach rynkowych i komunikacyjnych przed jakimi stoją przedsiębiorcy w zakresie opakowań.


Harmonogram konferencji Label Innovations:

10:00 – 10:58 rejestracja i kawa na otwarcie
10:58 - 11:00 otwarcie
11:00 - 11:45 Consumer insight, czyli słów kilka o związku między psychologiem, szewcem, a efektywnym budowaniem marki - dr Małgorzata Majcher, Strategy & Business Director w DDB&Tribal
11:45 - 12:15 Czy innowacja w opakowaniu może być przełomowa? - Marcin Penconek, Vice President Innovation Practice Nielsen Europe
12:15 - 13:00 Nowoczesne metody badania komunikacyjnej funkcji opakowań - dr Renata Nestorowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
13:00 - 13:40 przerwa obiadowa   
13:40 - 14:10 Zadławieni innowacją; Maciej Szaroleta, Dyrektor Strategii w Albedo Marketing
14:10 - 14:35 Zmiana wizerunku poprzez etykietę - analiza przypadków; Iwona Studzińska, Dyrektor Handlowy Etykiety.pl Etigraf
14:35 - 14:55 przerwa kawowa
14:55 - 15:15 Silna marka - czyli jaka? - Agnieszka Rudnicka, Koordynator ds. marketingu w Etykiety.pl Etigraf
15:15 - 16:00 Silna marka być może nie jest Ci potrzebna. Ale zaangażowanie klientów już tak - Paweł Tkaczyk, Prezes w Agencji Brandingowej MIDEA
16:00 - 16:45 Storytelling w budowaniu wartościowej marki - Monika Górska, Mistrzowska Szkoła Storytellingu Biznesowego
16:45 - 17:00 Zamknięcie konferencji - Anita Czarniecka, Prezes Zarządu Etykiety.pl EtigrafPatronami medialnymi konferencji są Inicjatywa Firm Rodzinnych, OOH Magazine, portal Opakowanie.pl, Bilety24.pl., Opakowania.biz, Nielsen, Sings.pl, kwartalnik “Warzenie, Dozowanie, Pakowanie” , PIAP, Marketer+.

Więcej informacji o konferencji można uzyskać na stronie www.labelinnovations.pl

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Rudnicka
Koordynator ds. marketingu Etykiety.pl Etigraf
M. +48 501 338 425
T. +48 44 725 11 11 wewn. 31
e-mail: marketing@etykiety.pl

__________________________________________________________________________________________

Label Innovations

The first training conference linking scientific community with business.

 

Etykiety.pl Etigraf together with Targi w Krakowie, responsible for Packaging Innovations Trade Fairs organization, invite you to the first edition of Label Innovations conference:

WHAT DOES YOUR PACKAGING COMMUNICATE?
New market and communication challenges in packaging 

The conference has got a form of training, developing knowledge and skills in building brand strategy.

By participating in the conference, the members raise their competence in:
- analysis and assessment of consumer needs,
- analysis and evaluation of market trends,
- building strong brands,
- building the right path communication with the consumer,
- constructing brand differentiators using gamification and storytelling

• Time: 4th of April 2017 (Tuesday). 10:00 - 17:00
• Location: trade fair Packaging Innovations, EXPO XXI, Warsaw,  Igncego  Prądzyńskiego 12/14, conference room C
• Registration and tickets: www.labelinnovations.pl  and www.bilety24.pl
• Ticket prices promotion lasts until 3 March 2017.
• The organizers provide: practical knowledge coming from scientists, authorities and specialists in marketing; conference materials; surprise for the participants; catering: coffee and lunch.


The conference is dedicated to:
- Owners of small and medium-sized companies, independently managing their own brands,
- Brand Managers,
- Product Managers,
- Employees of marketing departments at various levels,
- Heads of sales and purchase.

Training will be carried out by scientists, specialists and experts practitioners in the field of marketing, building and brand management, marketing strategy and market research, who, in an interesting way, will talk about new market and communication challenges in packaging.


Label Innovations conference schedule:

10:00 – 10:58 registration and coffee
10:58 - 11:00 Opening
11:00 - 11:45 Consumer insight, or a few words about the relationship between a psychologist, a shoemaker, and effective brand-building; dr Malgorzata Majcher, Strategy & Business Director at DDB & Tribal
11:45 - 12:15 Can innovation in packaging be a breakthrough?; Marcin Penconek, Vice President Innovation Practice Nielsen Europe
12:15 - 13:00 Modern methods of testing the communication function of packaging; Dr. Renata Nestorowicz, Poznan University of Economics
13:00 - 13:40 Lunch break
13:40 - 14:10 Choking innovation, Maciej Szaroleta, Director of Strategy Albedo Marketing
14:10 -14: 35 Changing the brand image via the label - case study; Iwona Studzińska, Sales Director Etykiety.pl Etigraf
14:35 - 14:55 coffee break
14:55 - 15:15 Strong brand – what does it mean? Agnieszka Rudnicka Marketing Coordinator Etykiety.pl Etigraf
15:15 - 16:00 A strong brand may not be needed. But the involvement of customers already so; Paweł Tkaczyk, CEO of the Agency Branding MIDEA
16:00 - 16:45 Storytelling in building valuable brand; Monika Górska , Storytelling Master School of Business
16:45 - 17:00 Conference summary; Anita Czarniecka, CEO of Etykiety.pl EtigrafMedia patrons of the conference are Inicjatywa Firm Rodzinnych, OOH Magazine, portal Opakowanie.pl, Bilety24.pl., Opakowania.biz, Nielsen , Sings.pl, kwartalnik “Warzenie, Dozowanie, Pakowanie” , PIAP, Marketer+.

Contact person:
Agnieszka Rudnicka
Marketing Coordinator Etykiety.pl Etigraf
M. +48 501 338 425
T. +48 44 725 11 11 ext. 31
e-mail: marketing@etykiety.pl

Inne wydarzenia
Bilety na: Babi Targ®
Inne
Babi Targ®
Poznań - 23 Kwiecień 2017 KUP BILET od 5 zł
Bilety na: wystawa
Wystawa
wystawa "Złe kobiety"
Poznań - 29 Marzec 2017 INFO
Bilety na: LAMAILA
Widowisko
LAMAILA
Łódź - 30 Marzec 2017 KUP BILET od 27 zł
Bilety na: Chippendales
Inne
Chippendales
Kraków - 30 Marzec 2017 KUP BILET
Bilety na: LAMAILA
Widowisko
LAMAILA
Łódź - 31 Marzec 2017 INFO
Bilety na: Nocne zwiedzanie Zamku
Inne
Nocne zwiedzanie Zamku
Poznań - 31 Marzec 2017 INFO
Bilety na: OPERA? SI!
Inne
OPERA? SI!
Gdańsk - 01 Kwiecień 2017 KUP BILET od 23 zł
Bilety na: LAMAILA
Widowisko
LAMAILA
Łódź - 01 Kwiecień 2017 INFO
Bilety na: OPERA TU!TU!
Inne
OPERA TU!TU!
Gdańsk - 02 Kwiecień 2017 KUP BILET od 23 zł
Bilety na: Teatranki
Warsztat
Teatranki
Poznań - 02 Kwiecień 2017 KUP BILET od 10 zł
Bilety na: LAMAILA
Widowisko
LAMAILA
Łódź - 02 Kwiecień 2017 INFO
Bilety na: Wykład UAM: Sztuka obrazu filmowego
Inne
Wykład UAM: Sztuka obrazu filmowego
Poznań - 03 Kwiecień 2017 INFO
Bilety na: TEATR NA UCHO - PRĘCIK
Inne
TEATR NA UCHO - PRĘCIK
Poznań - 07 Kwiecień 2017 KUP BILET od 1 zł
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.