Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu
MAłOPOLSKIE CENTRUM KULTURY SOKół W NOWYM SąCZU Długosza 3 33-300 - Nowy Sącz

22-10-2020

2020-10-22 - godz.  15:00 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  15:20 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  15:30 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  16:00 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  17:40 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  18:00 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  18:15 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  18:15 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  20:15 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  20:30 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  20:45 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-22 - godz.  21:00 (Czwartek) Nowy Sącz

23-10-2020

2020-10-23 - godz.  11:15 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  11:45 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  13:00 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  15:15 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  15:45 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  16:00 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  16:30 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  17:30 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  18:15 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  18:30 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  18:45 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  19:45 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  20:50 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  21:00 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-23 - godz.  21:10 (Piątek) Nowy Sącz

24-10-2020

2020-10-24 - godz.  11:15 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  11:30 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  11:45 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  13:00 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  13:45 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  15:15 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  15:45 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  16:00 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  16:30 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  17:30 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  18:15 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  18:30 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  18:45 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  19:45 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  20:50 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  21:00 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-24 - godz.  21:10 (Sobota) Nowy Sącz

25-10-2020

2020-10-25 - godz.  10:45 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  11:15 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  11:30 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  11:45 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  13:00 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  13:45 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  14:00 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  15:15 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  15:45 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  16:00 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  16:30 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  17:30 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  18:15 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  18:30 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  18:45 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  19:45 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  20:50 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  21:00 (Niedziela) Nowy Sącz
2020-10-25 - godz.  21:10 (Niedziela) Nowy Sącz

26-10-2020

2020-10-26 - godz.  10:45 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  11:15 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  11:45 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  13:00 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  15:15 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  15:45 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  16:00 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  16:30 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  17:30 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  18:15 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  18:30 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  18:45 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  19:45 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  20:50 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  21:00 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-10-26 - godz.  21:10 (Poniedziałek) Nowy Sącz

27-10-2020

2020-10-27 - godz.  10:45 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  11:15 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  11:45 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  13:00 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  15:15 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  15:45 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  16:00 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  16:30 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  17:30 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  18:15 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  18:30 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  18:45 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  19:45 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  20:50 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  21:00 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-10-27 - godz.  21:10 (Wtorek) Nowy Sącz

28-10-2020

2020-10-28 - godz.  10:45 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  11:15 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  11:45 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  13:00 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  15:15 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  15:45 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  16:00 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  16:45 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  17:30 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  18:15 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  18:30 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  19:00 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  19:45 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  20:50 (Środa) Nowy Sącz
2020-10-28 - godz.  21:10 (Środa) Nowy Sącz

29-10-2020

2020-10-29 - godz.  10:45 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  11:15 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  11:45 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  13:00 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  15:15 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  15:45 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  16:45 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  17:15 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  17:30 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  18:30 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  19:00 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  19:30 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  19:45 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  21:10 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-10-29 - godz.  21:40 (Czwartek) Nowy Sącz

30-10-2020

2020-10-30 - godz.  11:15 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  12:00 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  12:30 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  15:00 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  15:15 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  16:30 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  17:15 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  17:30 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  18:45 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  19:30 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  19:45 (Piątek) Nowy Sącz
2020-10-30 - godz.  20:50 (Piątek) Nowy Sącz

31-10-2020

2020-10-31 - godz.  11:00 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  11:15 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  12:30 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  13:00 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  13:15 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  15:00 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  15:15 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  16:00 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  16:30 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  17:15 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  17:30 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  18:15 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  18:45 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  19:30 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  19:45 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  20:50 (Sobota) Nowy Sącz
2020-10-31 - godz.  21:00 (Sobota) Nowy Sącz

02-11-2020

2020-11-02 - godz.  11:15 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  12:00 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  12:30 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  15:00 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  15:15 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  16:00 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  16:30 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  17:15 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  17:30 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  18:15 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  18:45 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  19:30 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  19:45 (Poniedziałek) Nowy Sącz
2020-11-02 - godz.  20:50 (Poniedziałek) Nowy Sącz

03-11-2020

2020-11-03 - godz.  11:15 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  12:00 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  12:30 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  15:00 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  15:15 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  16:00 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  16:30 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  17:15 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  17:30 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  18:15 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  18:45 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  19:30 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  19:45 (Wtorek) Nowy Sącz
2020-11-03 - godz.  20:50 (Wtorek) Nowy Sącz

04-11-2020

2020-11-04 - godz.  11:00 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  11:15 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  12:30 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  15:00 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  15:15 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  15:30 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  16:30 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  17:15 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  17:30 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  18:10 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  18:45 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  19:30 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  20:50 (Środa) Nowy Sącz
2020-11-04 - godz.  21:00 (Środa) Nowy Sącz

05-11-2020

2020-11-05 - godz.  11:00 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  11:15 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  12:30 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  15:00 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  15:15 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  16:00 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  16:30 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  17:15 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  17:30 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  19:00 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  19:30 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  19:45 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  21:00 (Czwartek) Nowy Sącz
2020-11-05 - godz.  21:45 (Czwartek) Nowy Sącz
Brak repertuaru na wybrany dzień
Filharmonia Łódzka
Humam Ammari
Oszuści
AUKSO ft. L.U.C.
Festiwal Eufonie
Leszek Możdżet - bilety na wydarzenia
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.