menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: „2 x 70” Jubileuszowy koncert muzyki filmowej Orkiestry Dętej PAK KWB Konin Gala 70. OKFA

Konin, Al. 1 Maja 7a

01.06.2024, g. 19:00 (sobota)

cena - od 43,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 01.06.2024, g. 19:00

2024 rok to 70. urodziny OKFA. W tym roku taki sam jubileusz świętuje też Orkiestra Dęta PAK KWB Konin. Dwie uznane marki: lokalne, ale rozpoznawalne w Polsce, o imponującej historii i - co nie mniej istotne - z przyszłością postanowiły połączyć siły. Efektem jest koncert muzyki filmowej wyprodukowany specjalnie na tę okazję. To będzie wyjątkowa muzyczno-filmowa uczta, pojawią się utwory m.in. z takich filmów jak: „Śniadanie u Tiffany`ego”, „Noce i dnie”, „Ojca chrzestnego”, „Ziemi obiecanej” czy „Vabanku”. W zestawie na pewno nie zabraknie kompozycji koninianina Jana A. P. Kaczmarka.

Zanim usłyszymy Orkiestrę, poznamy laureatów 70. OKFA i wręczymy nagrody.

Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa została utworzona w grudniu 2022 roku z inicjatywy kapelmistrza Orkiestry Dętej PAK KWB Konin Mirosława Pacześnego i klarnecistki Joanny Gajdzińskiej. Naczelną ideą przedsięwzięcia jest zachowanie tradycji i dokonań orkiestry oraz poszukiwanie nowych kierunków jej rozwoju.

Wszystko jednak zaczęło się znacznie wcześniej, a konkretnie 1 kwietnia 1954 roku. Właśnie wtedy powołano do życia Orkiestrę Dętą Kopalni Konin – dzisiaj znaną jako Orkiestra Dęta PAK KWB Konin.
Z biegiem lat muzycy znacznie rozszerzyli repertuar. Do bogatego zestawu utworów marszowych dołączyli muzykę o rozrywkowym charakterze: filmową, musicalową i jazzową. Zespół ma na swoim koncie pięć płyt, na których znalazły się hity muzyki poważnej i popularnej. Muzycy reprezentowali ziemię konińską na wielu festiwalach, konkursach i przeglądach krajowych i zagranicznych. Z powodzeniem koncertowali w Niemczech, Czechach, Rosji, Austrii i Włoszech, wzbudzili zachwyt słuchaczy w Watykanie i na Monte Cassino.

Orkiestra współpracowała z wieloma znanymi artystami. W jej koncertach brali udział śpiewacy warszawskiej Opery Narodowej oraz Teatru Wielkiego w Łodzi, pianista Piotr Szychowski, Lora Szafran oraz soliści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Swoje 65-lecie orkiestra uczciła wspólnym koncertem z Kayah. 70-lecie świętuje wraz ze swoim filmowym rówieśnikiem.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności