menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: Międzynarodowy Dzień Muzyki – Mistrzowie organów z Orkiestrą

Gdańsk, Ołowianka 1

27.09.2024, g. 19:00 (piątek)

cena - od 22,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 27.09.2024, g. 18:30

12. Międzynarodowy Konkurs Organowy im. J.P. Sweelincka
Orkiestra PFB
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Naji Hakim – organy
Tomasz Orlow – organy
Martin Sander – organy
Program:
Koncert interpretacji i improwizacji organowej [50']
Przerwa [20']
Ludwig van Beethoven - Uwertura Egmont op. 84 [9']Naji Hakim – V Koncert na organy, kotły i orkiestrę smyczkową [25']
Naji HakimFrancusko-libański organistra, urodził się w 1955 roku w Bejrucie. Studiował u Jeana Langlaisa (organy), Evelyne Aïello (dyrygentura), a także w Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris – w klasie Rogera Boutry’ego (harmonia), Jeana-Claude Henry'ego (kontrapunkt), Marcela Bitscha (fuga), Rolande Falcinelli (organy), Jacques Castérède (analiza) i Serge Nigga (orkiestracja). Posiada dyplom nauczyciela organów z Trinity College of Music w Londynie oraz dziesięć pierwszych międzynarodowych nagród organowych i kompozytorskich. W 1991 roku Akademia Sztuk Pięknych przyznała mu Nagrodę André Capleta, a w 2009 roku zdobył I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim Muzyki Sakralnej w katedrze w Monako.Od 1985 do 1993 roku był organistą tytularnym w bazylice Sacré-Cœur na Montmartre, a następnie zastąpił Oliviera Messiaena w kościele Trójcy Świętej (1993-2008). Był profesorem analizy w Narodowym Konserwatorium Regionalnym w Boulogne-Billancourt (1988-2019). Jest profesorem wizytującym w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie, inżynierem w École Nationale Supérieure des Télélecommunications w Paryżu, członkiem Consociatio Internationalis Musicæ Sacræ w Rzymie oraz doktorem honoris causa Papieskiego Uniwersytetu Ducha Świętego w Kaslik w Libanie.Jego twórczość obejmuje utwory instrumentalne (organy, flet, obój, klarnet, fagot, róg, trąbka, harfa, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, fortepian), muzykę symfoniczną (Wesele Baranka, Hymn Wszechświata, Uwertura Libańska, Påskeblomst, Symfonia Augsburska, Trzy tańce baskijskie, pięć koncertów organowych, koncert skrzypcowy, koncert fortepianowy), a także muzykę wokalną.
najihakim.com
Tomasz OrlowOrganista, improwizator, organolog i organmistrz. W roku 1998 ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. J. Gembalskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem i ocenę celującą z recitalu dyplomowego. W latach 1999-2000, jako stypendysta Fundacji Kultury, doskonalił swoje umiejętności improwizatorskie w Robert-Schumann-Musikhochschule w Düsseldorf, w klasie improwizacji organowej prof. W. Seifena. Tomasz Orlow jest zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J.P. Sweelincka w Gdańsku w 1997 roku oraz laureatem I Międzynarodowego Konkursu Organowego w Warszawie w roku 1997.W roku 2005 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Improwizacja jako sztuka kreatywna w aspekcie repliki, rekonstrukcji i interpretacji dzieła muzycznego i otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej przyznany przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Koncert, który odbył się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, był pierwszym w Polsce w całości improwizowanym przewodowym recitalem organowym. W roku 2014 otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła analizy zagadnień organologicznych, konserwatorskich oraz artystycznych, związanych z rekonstrukcją historycznych organów piszczałkowych kościoła pw. św. Doroty w Trzcinicy oraz interpretacją europejskiej literatury organowej okresu XVI-XVIII wieku. Tomasz Orlow prowadzi żywą działalność koncertową i pedagogiczną w kraju i za granicą.
Martin SanderProfesor organów w Hochschule für Musik w Detmold (Niemcy) i Hochschule für Musik w Bazylei (Szwajcaria). Wcześniej wykładał w Hochschule für Kirchenmusik w Heidelbergu oraz w Hochschule für Musik und darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem. Urodzony w Berlinie w 1963 roku, studiował grę na organach u Ulricha Bremstellera, Haralda Vogela, Luigiego Ferdinando Tagliaviniego, Flora Peetersa, Daniela Rotha i innych znanych pedagogów.Po zdobyciu jednej z najwyższych nagród krajowych – Nagrody Mendelssohna w Berlinie (1986), w kolejnych latach udało mu się zwyciężyć w trzech najważniejszych międzynarodowych konkursach organowych: ARD w Monachium, Bacha w Lipsku i Praskiej Wiosnie. Kolejnym dużym sukcesem była II nagroda na I Międzynarodowym Konkursie Organowym Musashino-Tokyo (1988).Wykonywał recitale w wielu miastach Europy, a tournée zagraniczne zaprowadziły go m.in. do Rosji, Azji Wschodniej, USA i Brazylii. Prowadził liczne kursy mistrzowskie w Niemczech i za granicą. Wśród orkiestr, z którymi grał jako solista, znajdują się Berlińska Orkiestra Symfoniczna, Bach-Collegium Stuttgart, Händel Festival Orchestra Halle/Saale, Radio-Philharmonie Hannover, Bochumer Symphoniker (wszystkie w Niemczech), Basel Sinfonietta (Szwajcaria), Szolnók Symphonie (Węgry) i Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy (Polska). Wiele jego koncertów nagrywało, zapraszając do realizacji różne niemieckie i zagraniczne stacje radiowe i telewizyjne.
martinsander.de
Mirosław Jacek BłaszczykUkończył z odznaczeniem studia w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie kształcił się w klasie dyrygentury Karola Stryji. W 1993 r. dzięki stypendium American Society for Polish Music pogłębiał umiejętności dyrygenckie w Los Angeles. W okresie 1984-1986 dyrygował zespołem złożonym z muzyków katowickiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji podczas festiwali Warszawska Jesień i Śląskie Dni Muzyki Współczesnej. W 1986 r. został dyrektorem artystycznym Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Zabrzu, a w 1990 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowej Filharmonii w Białymstoku, z którą odbył tournée po USA. Przez dwa sezony był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej (1996). Od 1998 r. dyrektor artystyczny Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, a od 1999 r. dyrektor artystyczny i juror Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Członek Rady Artystycznej – koordynator ds. artystycznych Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.Koncertuje na wszystkich estradach w kraju, z Filharmonią Narodową na czele i za granicą (m.in. Albania, Austria, Białoruś, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Maroko, Meksyk, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Ukraina i USA). Z zespołami Filharmonii Śląskiej nagrał kilkadziesiąt płyt. Ma na swym koncie wiele prawykonań. Za promowanie muzyki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej, oraz za osiągnięcia filharmoników śląskich pod jego batutą otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. Podobną uhonorowany został także przez prezydenta Rybnika. Jest kierownikiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2012 r. prezydent RP nadał artyście tytuł profesora sztuk muzycznych.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności