menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: 1989

Poznań, Kutrzeby 10

03.10.2023, g. 15:00 (wtorek)

cena - od 158,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 03.10.2023, g. 14:50

1989 | Spektakl Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdański Teatr Szekspirowski
Czas Na Teatr

„1989" to spektakl w reżyserii Katarzyny Szyngiery formą nawiązujący do “Hamiltona”. Rewolucyjny musical Lin-Manuela Mirandy wprowadził rap na Broadway, proponując świeży język opowiadania o historii atrakcyjny zarówno dla młodych, jak i starszych odbiorców. Za brzmienie naszego musicalu odpowiada jeden z najlepszych polskich producentów rapowych – Andrzej Mikosz “Webber” znany m.in z wieloletniej współpracy z “Łoną”.
„1989" ukaże upadek komunizmu z nowej perspektywy. Wydarzenia znane z kronik filmowych i podręczników historii ożyją na scenie oglądane oczami trzech fascynujących par. W życiu Frasyniuków, Wałęsów i Kuroniów idee rywalizują z miłością, entuzjazm zderza się z ciężarem historii, a bohaterstwo przeplata się z rodzinnymi tragediami. Widzowie będą towarzyszyć bohaterom w momentach ikonicznych – podczas strajków w stoczni i przy Okrągłym Stole – ale też w intymnych chwilach radości i cierpienia przeżywanych w zaciszach peerelowskich mieszkań lub więziennych celach.

Reżyseria: Katarzyna Szyngiera
Pomysł: Marcin Napiórkowski
Muzyka: Andrzej "Webber" Mikosz
Scenariusz: Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera, Mirosław Wlekły
Teksty piosenek i szkice linii wokalnych: Marcin Napiórkowski
Redakcja rapów i tekst utworu "Debata" i "Porozmawiajmy": Patryk "Bober" Bobrek
Tekst utworu "Olo, game changer": Patryk "Bober" Bobrek, Antoni Sztaba
Tekst utworu "A co jeśli wygramy?": Adam "Łona" Zieliński
Partie wokalne: Mateusz Bieryt
Choreografia: Barbara Olech
Scenografia: Milena Czarnik
Kostiumy: Arek Ślesiński
Światło: Paulina Góral

Zespół muzyczny:
Instrumenty klawiszowe: Piotr Bolanowski
Bas: Jan Kusek
Elektronika: Jarosław Pakuszyński
Perkusja, kierownictwo muzyczne: Wojciech Długosz

Asystent reżyserki i choreografki, przygotowanie wokalne: Wojciech Dolatowski
Asystentka kostiumografa: Daria Stefania Krawczyk
Konsultacje wokalne: Klaudia Rabiega
Reżyseria dźwięku: Tomasz Dziedzic
Efekty kaskaderskie: Tadeusz Widomski
Inspicjent i asystent reżyserki: Bartłomiej Oskarbski
Producent: Izabella Oleś
Producent: Melania Szymerowska
Obsada:

Karolina Kazoń: Danusia (Danuta Wałęsa)
Rafał Szumera: Lechu (Lech Wałęsa)
Agnieszka Kościelniak: Krysia (Krystyna Frasyniuk) 
Mateusz Bieryt: Władek (Władysław Frasyniuk)
Magdalena Osińska: Gaja (Grażyna Kuroń)
Marcin Czarnik: Jacek (Jacek Kuroń)
Daniel Malchar: Bogdan (Bogdan Borusewicz)
Karolina Kamińska: Alina (Alina Pienkowska)
Dominika Feiglewicz: Henryka (Henryka Krzywonos)
Małgosia Majerska**: Anna (Anna Walentynowicz)
Julia Latosińska: Zofia (Zofia Romaszewska/Danuta Kuroń), Topola, córka Władka
Rafał Dziwisz: Generał (Wojciech Jaruzelski), Nazista (Erich Koch)
Dominik Stroka: Premier (Mieczysław Jagielski), Sekretarz (Tadeusz Fiszbach), Minister (Czesław Kiszczak)
Antek Sztaba**: Aram (Aram Rybicki), Aleksander (Aleksander Kwaśniewski, Wrona (Erich Honecker)
Wojciech Dolatowski**: Jerzy (Jerzy Borowczak), Wrona (Nicolae Ceaușescu), Działacz związkowy (Alfred Miodowicz), Profesor (Janusz Reykowski)
Bartosz Bandura**: Wrona (Leonid Breżniew/Todor Żiwkow), Profesor (Bronisław Geremek)
Paulina Narożnik **
Dasha Melekh ** 


**Zespół taneczny

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności