menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: ETHNO PORT AFTER: koncert PIXVAE

Poznań, Święty Marcin 80/82 -wejście od Al. Niepodle.

24.07.2024, g. 20:00 (środa)

cena - od 50,00 pln

Organizator: Centrum Kultury ZAMEK

Organizator: Centrum Kultury ZAMEK

Zakończenie sprzedaży online: 24.07.2024, g. 20:00

Pixvae wciąż ewoluuje podczas swojego nieustannego poszukiwania równowagi pomiędzy festiwalową esencją currulao, czyli afro-kolumbijską tradycyjną muzyką, a pionierskimi badaniami muzycznego undergroundu Lyonu. Nazwa tej nowej eksplozji, Oì Vé, brzmi jak zaproszenie i rozbrzmiewa od Cali po Lyon.
Na skrzyżowaniu wpływów Afryki, Atlantyku i Pacyfiku stoi Romain Dugelay, lider grupy Pixvae. Od początku tej transkontynentalnej odysei komponuje mapy, łączy terytoria i otwiera nowe perspektywy. Wierny tradycji nieustannej hybrydyzacji muzyki afroamerykańskiej, kształtuje nowy repertuar, skupiając się na Marimbie de Chonta (rodzaj ksylofonu), głównym instrumencie currulao.
Romain Dugelay ze swoimi długoletnimi towarzyszami z zespołu z Power Trio Kouma (Léo Dumont na perkusji i Damien Cluzel na gitarze), łączy swoje saksofony i klawisze z marimbą Juana Carlosa Arrechea, z którym nawiązał współpracę podczas trasy „Kaixu” w 2017 roku, oraz z Israëlem Quinonesem, który dołączył w 2019 roku. Arrechea rozwija rytmy i dźwięki swojego instrumentu do granic jazzu i rocka. Quinones dodaje swój głos do wokali Margaux Delatour, obecnej od początku, i Jennifer „Xiomora” Torres, która dopiero dołączyła do projektu. Ta trójka tworzy podstawę melodii, proponując nowe teksty do współczesnej interpretacji currulao.
Miejsce: Dziedziniec Zamkowy

Koncerty są organizowane w ramach projektu Better Live, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety nienumerowane

bilet
bilet normalny
PARTER
50,00 pln

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

  • nieszczęśliwego wypadku,
  • nagłego zachorowania,
  • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

  • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
  • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
  • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
  • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności

Operator płatności pobierze bezzwrotną opłatę transakcyjną w wysokości 1.95%