menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: Bach i królewski zakład o sześciogłosową fugę

Katowice, Plac Wojciecha Kilara 1

16.02.2024, g. 19:30 (piątek)

cena - od 43,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 16.02.2024, g. 19:30

Wykonawcy
Georges Barthel – flet
Mechthild Karkow – skrzypce
Tomasz Pokrzywiński – wiolonczela
Marcin Świątkiewicz – klawesyn

Program
Johann Sebastian Bach
Das Musikalisches Opfer („Muzyczna ofiara”) BWV 1079

Das Musikalisches Opfer („Muzyczna ofiara”) to jedno z ostatnich dzieł Johanna Sebastiana Bacha, dedykowane królowi pruskiemu Fryderykowi II. Zawiera cykl utworów – niezwykle kunsztownych i skomplikowanych kanonów i fug. W swym pierwszym wydaniu nie miało nawet określonego układu, wydano je bowiem na osobnych kartach, bez porządkującego spisu. Kompozytor całość określił dawną nazwą „ricercar”, a 7 lipca 1747 roku napisał do króla:
„Waszej Królewskiej Mości poświęcam niniejszym z najgłębszym oddaniem tę muzyczną ofiarę, której najszlachetniejsza część z najłaskawszej własnej ręki Waszej pochodzi. Z pełną czci radością wspominam jeszcze szczególną łaskę królewską, gdy w czasie mej niedawnej bytności w Poczdamie raczył Wasza Królewska Mość osobiście zagrać mi na klawesynie temat do fugi, najłaskawiej mnie przy tym zobowiązując, aby takową w najwyższej obecności Waszej zaraz wykonał.”
„Niedawna bytność w Poczdamie” miała miejsce dwa miesiące wcześniej: 7 maja odwiedził dwór króla,a przy okazji swojego syna - Carla Philippa Emanuela Bacha, który pełnił tu funkcję klawesynisty. Król Fryderyk II sam był dobrze wykształconym muzykiem, flecistą i kompozytorem. Zagrał wymyślony przez siebie temat, prosząc o zaimprowizowanie na jego temat… sześciogłosowej fugi. Kompozytor zaimprowizował na podany przez króla temat, nie zdołał jednak stworzyć na poczekaniu fugi sześciogłosowej, jak tego pragnął monarcha. Dlatego poprosił o czas na skomponowanie prawdziwie królewskiego dzieła, złożonego z fug, kanonów i sonaty, napisanej zgodnie z tytułem na skrzypce, flet poprzeczny i basso continuo. Zmierzył się z tym zadaniem po powrocie do Lipska.
Nie wiemy, czy Fryderyk II docenił dar Bacha, niemniej Das Musikalisches Opfer pozostaje do dziś jednym z najważniejszych dzieł literatury muzycznej.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności