menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: Camerata Silesia / Trumna na katafalku

Katowice, Plac Wojciecha Kilara 1

16.03.2024, g. 19:30 (sobota)

cena - od 33,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 16.03.2024, g. 19:30

Program
Media Vita
anonim, kancjonał benedyktynek sandomierskich, 1721

Wykonawcy
Anna Szostak – dyrygentka
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
Adam Myrczek – narrator

Rekonstrukcja staropolskiej Mszy żałobnej jest archeologiczną podróżą w przeszłość, do roku 1721. Właśnie w tym roku Andrzej Siewiński, zapomniany, a przecież wart pamięci barokowy kompozytor skomponował swoją Mszę żałobną. Jedyną, która dotrwała do naszych czasów. O kompozytorze wiemy nie wiele: był związany z zakonem jezuitów, choć może niekoniecznie jako członek zgromadzenia. Wiemy też, że zmarł przed 1726 r. Na rękopisie „Requiem” sporządzonym w 1726 r. obok jego nazwiska widnieje łacińska notka: „Niech odpoczywa w pokoju”.
To muzyka, która przenosi nas w czasie do staropolskich egzekwii odprawianych nad złożoną na katafalku trumną ozdobioną portretem trumiennym jakiegoś zmarłego zakonnika, może szlachcica? Może nawet króla, biorąc pod uwagę kunszt utworu – napisanego na cztery głosy, dwoje skrzypiec, dwa oboje oraz basso continuo.
Muzyczna rekonstrukcja Mszy zostanie wzbogacona zachowanymi z tamtych czasów śpiewami gregoriańskimi, oraz innymi anonimowymi kompozycjami pochodzącymi ze zbiorów m.in. ss. benedyktynek z Sandomierza – w tym „Salve Regina”, zachowaną w rękopisie z roku 1750.
Muzyce towarzyszyć będzie przejmujące, niezwykle poetyckie kazanie: słowa ks. Baltazara Łabęckiego, wygłoszone w 1624 r. na pogrzebie Piotra Wołowicza, czasznika Wielkiego Księcia Litewskiego. Brzmi ono tak:
Wiele ma nazwisk człowiek żyjący na ziemi (…) Ma też to nazwisko, że się mianuje mortalis – śmiertelny!...

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności