menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: Kwartet Śląski / Arcydzieła z kontrapunktem polskim: Witold Lutosławski

Katowice, Plac Wojciecha Kilara 1

27.01.2024, g. 18:00 (sobota)

cena - od 33,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 27.01.2024, g. 18:00

Wykonawcy
Kwartet Śląski
Mats Lidström – wiolonczela

Program
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Kwartet smyczkowy f-moll op. 80
Witold Lutosławski
Kwartet smyczkowy
Witold Maliszewski
Kwintet d-moll na 2 skrzypiec, altówkę i 2 wiolonczele op. 3

Kwartet Śląski – 44 lat doświadczenia, ponad 150 prawykonań dzieł kameralnych, tysiące występów w najsłynniejszych salach koncertowych świata, ponad 60 albumów płytowych, ponad 20 nominacji, 9 statuetek „Fryderyka” i najważniejszy – „muzyczny Oscar”, czyli Gramophone Classical Music Award.
Specjalizują się w odkrywaniu, propagowaniu i nagrywaniu muzyki polskiej – słyną z dokonywania prawykonań pod okiem kompozytorów. Porzucając tradycyjny, hierarchiczny model uprawiania muzyki. Zespół kładzie nacisk na wymianę pomiędzy muzykami z innych zespołów kameralnych. Częścią owej wymiany są również regularnie odbywające się warsztaty z muzykami, kameralistami czy kompozytorami.
W tym sezonie łączyć będą arcydzieła muzyki kameralnej z kwartetami kompozytorów polskich – Witolda Lutosławskiego, Zbigniewa Bargielskiego, Krzysztofa Meyera, Henryka Mikołaja Góreckiego, Joanny Wnuk Nazarowej i Andrzeja Panufnika. Wszystko… z okazji okrągłych urodzinowych rocznic.
Koncert zadedykowany został Witoldowi Lutosławskiemu, który skończyłby w tym roku – 110 lat. Stąd w programie – jego Kwartet smyczkowy. Kompozytor pozostawił po sobie tylko jeden utwór tego gatunku. Muzycy Kwartetu Śląskiego zapytali kiedyś mistrza: „Czy napisze maestro kolejny kwartet?”. Lutosławski odpowiedział: „No wypadałoby!”. Nie zdążył. Niemniej jednak utwór przeszedł do historii muzyki, jako dzieło wyjątkowe ale… obalające idee kwartetu smyczkowego w tradycyjnym rozumieniu formy. Dlaczego?
Kwartet smyczkowy jako zespół musi stanowić całość, jeden organizm. Główną ideą jest granie razem, wspólne oddychanie, wspólne poczucie pulsu. Lutosławski złamał tę zasadę: każdy z instrumentów gra odrębną partię. Co więcej kompozytor wprowadza technikę aleatoryzmu, partytura praktycznie nie istniała. Dopiero żona Lutosławskiego – Danuta, wymyśliła sposób na zapisanie kompozycji na papierze – choć nie czyta się jej w pionie, jak inne partytury. Mnóstwo w niej odnośników o treści: „Jak skończysz grać, daj znać altowioliście”. Dziś techniki te nie są już szokujące, ale w roku 1964 – utwór wzbudzał olbrzymie emocje. W programie także Witold Maliszewski, nauczyciel Witolda Lutosławskiego, uczeń samego Nikołaja Rimski-Korsakowa. Skomponował on Kwintet smyczkowy z dwiema wiolonczelami. Muzykom Kwartetu Śląskiego towarzyszyć będzie znakomity szwedzki wiolonczelista Mats Lidström, członek jury pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.
Wieczór rozpocznie się ostatnim Kwartetem smyczkowy Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego. To wybitne pod wieloma względami dzieło romantyczne, pozwalające w pełni poczuć słuchaczom i wykonawcom ducha romantyzmu. Wolna część to chwytające za gardło Requiem dla Fanny, ukochanej, zmarłej przedwcześnie siostry Feliksa. W kilka miesięcy po jej śmierci sam umiera, z tęsknoty.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności