menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: Muzyczka i Swinging Music. Rozbawione dzieci sonoryzmu i jazzu

Katowice, Plac Wojciecha Kilara 1

06.06.2024, g. 19:30 (czwartek)

cena - od 28,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 06.06.2024, g. 19:30

Program
Kazimierz Serocki
Swinging Music
Mikołaj Górecki
Muzyczka IV
Paweł Mykietyn
Before Four for Four
Four for Four
Aleksander Nowak
Quantemporette
Witold Szalonek
Improvisations Sonoristiques

Wykonawcy
Joanna Galon-Frant – fortepian
Łukasz Frant – wiolonczela
Tomasz Hajda – puzon
Tomasz Żymła – klarnet

To, co najlepsze w „szkole polskiej”: uwrażliwienie na bogactwo dźwięków nie tylko znanych, ale możliwych, zadziorność i dzika ekspresja. Swinging Music Serockiego jest rozbawionym dzieckiem sonoryzmu i jazzu. W latach 70. stała się koncertowym hitem słynnego zespołu Warsztat Muzyczny. Dla tych samych artystów Henryk Mikołaj Górecki napisał Muzyczkę IV, zderzając skondensowaną wściekłość i niemal chorałową ascezę. Z repertuaru Warsztatu pochodzą też pełne czułości dla różnorodnych brzmień Improvisations Sonoristiques Witolda Szalonka.
Słuchając muzyki Pawła Mykietyna z lat 90., często odnosimy wrażenie, że jest pod nią jakiś podtekst, przeświecające tło. Jakaś inna muzyka wydobywa się z granych dźwięków. Co innego znaczy. Nie precyzujmy, co. Jak pisze Aleksander Nowak w komentarzu do swej Quantemporette, „moglibyśmy stworzyć rzeczywistość, której próżno by potem szukać w samej muzyce”...
Adam Suprynowicz

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności