menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: Mozart i francuskie pejzaże

Katowice, Plac Wojciecha Kilara 1

21.03.2024, g. 19:30 (czwartek)

cena - od 33,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 21.03.2024, g. 19:30

Program
Wolfgang Amadeus Mozart
Kwintet Es-dur KV 452 na obój, klarnet, fagot, waltornię i fortepian
Jarosław Mamczarski
Microconcerto VI: Quintet Es na flet, obój, klarnet, fagot i waltornię
Francis Poulenc
Sekstet na flet, obój, klarnet, fagot, waltornię i fortepian

Wykonawcy
Joanna Dziewior – flet
Karolina Stalmachowska – obój
Aleksander Tesarczyk – klarnet
Krzysztof Fiedukiewicz – fagot
Krzysztof Tomczyk – waltornia
Dagmara Niedziela – fortepian

„To najlepsza rzecz, jaką dotychczas w swoim życiu napisałem” – informował ojca w liście dwudziestoośmioletni Wolfgang Amadeusz. Kompozytorzy często wygłaszają takie opinie, które równie często rozjeżdżają się z odczuciami odbiorców. Trudno się jednak z Mozartem nie zgodzić – Kwintet Es-dur może zachwycać od pierwszej nuty: najbarwniejszym z możliwych wykorzystaniem obsady instrumentów dętych, koncertującą niemal partią fortepianu i zaraźliwą pogodą ducha. Do mozartowskiej stylistyki nawiązuje kwintet katowickiego kompozytora Jarosława Mamczarskiego, który w swoim cyklu Microconcerto stosuje charakterystyczne dla muzyki koncertującej techniki w składach kameralnych.
Sekstet Francisa Poulenca, utrzymany w czerpiącym z epoki Mozarta stylu neoklasycznym, zaczyna się szaloną jazdą. Przesiadamy się z karety do szybkiego samochodu i pędzimy przez francuskie pejzaże!
Adam Suprynowicz

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności