menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: Mozart i jego satyra

Katowice, Plac Wojciecha Kilara 1

07.03.2024, g. 19:30 (czwartek)

cena - od 33,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 07.03.2024, g. 19:30

Program
Wolfgang Amadeus Mozart
Kwintet waltorniowy Es-Dur (wersja oryginalna) na waltornię, skrzypce, 2 altówki i kontrabas
Serenada G-dur nr 13 KV 525 „Eine Kleine Nachtmusik”
Sekstet „Das Musikalisches Spass” KV 522 na 2 waltornie, 2 skrzypiec, altówkę i kontrabas

Wykonawcy
Paweł Cal – waltornia
Natalia Kawecka – waltornia
Rafał Zambrzycki – skrzypce
Aleksander Daszkiewicz – skrzypce, altówka
Dawid Jadamus – altówka
Adam Krzeszowiec – wiolonczela
Marek Romanowski – kontrabas

Termin „muzyka poważna” sugeruje, że poczucie humoru i dystans nie są w tej dziedzinie cechą najczęstszą. Najwięcej ich znajdziemy w epoce klasycyzmu, kiedy podchodzono do sztuki dźwięku chyba z najmniejszym nabożeństwem, a wyrafinowana muzyka służyła rozrywce zamożnych. Kwintet waltorniowy, napisany przez Mozarta dla znajomego muzyka Josepha Leutgeba, z którego kompozytor lubił sobie dworować, jest w zasadzie koncertem na obsadę kameralną. W finale smyczki zdają się nieco drwić z ograniczeń instrumentu solowego.
Biograf Mozarta, Alfred Einstein stawiał hipotezę, że doskonała w każdym calu serenada „Eine kleine Nachtmusik” miała być przeciwwagą dla napisanego nieco wcześniej Żartu muzycznego – satyry na niezdolnych kompozytorów, w której Wolfgang Amadeusz zaprzecza całemu swojemu warsztatowi. Faktycznie, utwory te zestawione ze sobą idealnie się uzupełnią.
Adam Suprynowicz

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności