menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: MAKSYMIUK | MARTIN | SIBELIUS 20 października 2023, godz. 19.00

Warszawa, Z. Modzelewskiego 59

20.10.2023, g. 19:00 (piątek)

cena - od 45,00 pln

Organizator: Polskie Radio SA

Organizator: Polskie Radio SA

Zakończenie sprzedaży online: 20.10.2023, g. 18:00

Wykonawcy
Ada Orlikowska | flet
Marta Piznal | obój
Bolesław Twardziak | klarnet
Adam Ostrowski | fagot
Karolina Gniazdowska | waltornia
Szymon Gwóźdź | trąbka
Mateusz Markiewicz | puzon
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Jerzy Maksymiuk | dyrygent

Program
Jerzy Maksymiuk
Vers per archi

Frank Martin
Koncert na 7 instrumentów dętych drewnianych, kotły, perkusję i orkiestrę smyczkową

przerwa

Jean Sibelius
Valse triste op. 44 nr 1
VII Symfonia C-dur op. 105

Za dyrygenckim pulpitem październikowego koncertu stanie Maestro Jerzy Maksymiuk. Dla naszej Orkiestry każdy kontakt z tą charyzmatyczną postacią jest bardzo ważny. Już pół wieku temu rozkochał w sobie melomanów, prowadząc brawurowo Polskę Orkiestrę Kameralną, a to przecież było tylko jedno z pól jego przebogatej aktywności. Dyrygował i dyryguje wieloma zespołami w kraju i za granicą, wszędzie budząc podziw dla swej niespożytej, zdumiewającej energii, która zdaje się promieniować na wszystkich muzyków i udzielać się słuchaczom. Młodość – nasz atrybut – zawsze powinna inspirować się wiedzą, doświadczeniem, a nestor polskich kapelmistrzów to przecież cała epoka, nie tylko świadek, ale i kreator stylistycznych przemian w sztuce wykonawczej wielu dekad. Ta kontynuowana od ponad dekady współpraca stanowi doskonałe ucieleśnienie słów, którymi definiujemy naszą misję: „Jesteśmy przekonani, że możliwość współpracy z wybitnymi artystami zainspiruje wielu zdolnych muzyków i wzmocni w nich chęć do dalszego rozwoju artystycznego, a osobista odpowiedzialność artystyczna każdego muzyka złoży się na odpowiedzialność wspólną za kształt i jakość orkiestry”. Jedna z kompozycji programu właśnie stworzy okazję, by pokazać, że każdy z naszych Muzyków ma także kompetencje solisty! Będzie to Koncert na 7 instrumentów dętych, kotły, perkusję i orkiestrę smyczkową szwajcarskiego kompozytora Franka Martina. Autor pozwala tu koncertować zarówno solowym instrumentom, jak i ich rozmaitym zestawieniom. W tych efektownych partiach zaprezentują się młodzi muzycy naszej orkiestry. Utwór skomponowany w 1949 dla berneńskiego Musikgesellschaft ma trzyczęściową budowę bliską tradycyjnemu koncertowi. Zestawienie grup instrumentalnych zdaje się nawiązywać do koncepcji concerto grosso, utwór nie ma jednak cech „neobarokowej” stylizacji. Brzmieniowa atrakcyjność dzieła i jego pełna tajemniczego uroku aura (z pewnymi „iberyjskimi” aluzjami) sprawiła, że Koncert należy do najczęściej dziś przypominanych kompozycji Martina.

Ostatnia ukończona symfonia fińskiego neoromantyka Jeana Sibeliusa z roku 1924 jest zarazem jego jedynym jednoczęściowym dziełem tego gatunku. Autor planował ją zrazu jako dzieło cykliczne. Po decyzji o pozostawieniu go w wersji jednoczęściowej określił utwór mianem Fantasia sinfonica, ostatecznie wydał go jako VII Symfonię op. 105. Jest niezwykłym eksperymentem dojrzałego mistrza – niemal rezygnuje on tu z różnicowania planów tonalnych (co typowe dla gatunku), pozostając konsekwentnie w obszarze tonacji C-dur/c moll, za podstawę kształtowania formy przyjmuje zaś głównie zmiany tempa i dynamiki.

Pełen subtelnej nostalgii Valse triste tegoż autora stać się miał jednym z jego najpopularniejszych dzieł, prezentowanym i w oryginalnej wersji na orkiestrę ze zmniejszonym składem dętym, i w licznych aranżacjach. Utwór powstał jako element muzyki incydentalnej do spektaklu sztuki Kuolema (Śmierć) Arvida Järnefelta (1903), fińskiego prawnika i pisarza, prywatnie – szwagra Sibeliusa.

Jerzy Maksymiuk poprowadzi wykonanie także własnego utworu (który mieliśmy przyjemność już z nim wykonywać): Vers per archi. Ta miniatura z 2014 roku zachwyca urodą brzmienia smyczkowego zespołu oraz zdumiewa bogatym spektrum emocji: jej łukowa forma rozpoczyna się i kończy epizodem pełnym liryzmu i nostalgii, zaś żywszy odcinek środkowy przynosi nastroje dramatyczno-rapsodyczne. Inspirację stanowiło tu wspomnienie bohaterskiej łączniki AK, zamordowanej przez Niemców w 1944 harcerki Hanny Czaki. „To niezwykłe bohaterstwo, ale też wyjątkowa wrażliwość. dlatego mój utwór zaczyna się delikatnie, a potem niemal zanika…” – komentował autor.

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie

Bilety normalne: 60 zł / miejsce
Bilety ulgowe: 45 zł / miejsce
• przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom, osobom powyżej 70 roku życia oraz osobom z orzeczoną grupą inwalidzką bądź orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Patronat medialny: TVP Kultura, Polska Agencja Prasowa, Presto, polmic.pl
Organizator: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Organizator zastrzega prawo do zmiany programu koncertu lub jego wykonawców
www.sinfoniaiuventus.pl

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności

Operator płatności pobierze bezzwrotną opłatę transakcyjną w wysokości 1.95%