menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: Pan-European Philharmonia: All-Mozart Concert

Warszawa, Z. Modzelewskiego 59

19.06.2024, g. 19:30 (środa)

cena - od 60,00 pln

Organizator: Polskie Radio SA

Organizator: Polskie Radio SA

Zakończenie sprzedaży online: 19.06.2024, g. 18:30

Organizator: Julian Cochran Foundation

Wykonawcy:
PAN-EUROPEAN PHILHARMONIA
Peter Ernest Tiboris - dyrygent

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart - Serenada G-dur KV 525 „Eine kleine Nachtmusik” [20']
Wolfgang Amadeus Mozart - Symfonia nr 40 g-moll KV 550 [27']
przerwa

Wolfgang Amadeus Mozart - Uwertura do Opery „Wesele Figara” [5']
Wolfgang Amadeus Mozart - Symfonia nr 41 C-dur „Jowiszowa” KV 551 [31']

Zapraszamy do świata klasyki!

PAN-EUROPEAN PHILHARMONIA - muzyczne emocje zapewni międzynarodowa orkiestra, w skład której wchodzi 50 artystów, występujących na najsłynniejszych scenach świata. Pan-European Philharmonia powstała w 2008 roku z inicjatywy światowej sławy dyrygenta i jej obecnego dyrektora artystycznego Petera Ernesta Tiborisa.

PETER ERNEST TIBORIS jest wybitnym grecko-amerykańskim dyrygentem, dyrektorem muzycznym i producentem. Ma za sobą ponad 40-letnią międzynarodową karierę, z czego ostatnich 30 lat spędził w Nowym Jorku jako założyciel i dyrektor artystyczny MidAmerica Productions. Peter Tiboris jest szczególnie znany z dyrygowania i produkowania koncertów w Carnegie Hall, Lincoln Center oraz w wielu innych salach koncertowych na całym świecie, szczególnie w Grecji. Od 1983 roku, Tiboris wyprodukował ponad 1300 koncertów. Dyrygował wieloma znakomitymi orkiestrami w 24 krajach. “The New York Times” określiło go jako “elektryzującego, żywiołowego i energetycznego”.

Bilety w cenie 60 zł

Bilety można kupić w sklepie internetowym Polskiego Radia sklep.polskieradio.pl,
na stronie www.bilety24.pl oraz w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego godzinę przed koncertem.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności

Operator płatności pobierze bezzwrotną opłatę transakcyjną w wysokości 1.95%