menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: 11. Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej Ethniesy - DZIEŃ 1

Bydgoszcz, Marcinkowskiego 12-14

21.03.2024, g. 19:00 - 20:30 (czwartek)

cena - od 30,00 pln

Zakończenie sprzedaży online: 21.03.2024, g. 20:30

21.03 czwartek / Thursday
Kapela Niwińskich
19:00 – 20:00
PoMore TanzOrkiestra
20:15 – 21:15 

Bezkresny krajobraz / Endless Landscape

Zapraszamy na 11. edycję Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej ETHNIESY, która odbędzie się w dniach 21 - 24 marca 2024 w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

We would like to invite you to the 11th edition of Ethniesy Folk and Traditional Music Festival, held on 21-24 March 2024 in City Culture Centre in Bydgoszcz.

DZIEŃ 1 / DAY 1
21.03 czwartek / Thursday
Kapela Niwińskich
19:00 – 20:00 / Sala widowiskowo-kinowa MCK

[PL]
Ten muzyczny kolektyw tworzą Mateusz i Agnieszka Niwińscy oraz współpracujący z nimi m.in. Justyna Piernik, Jakub Mielcarek oraz Iga Wasilewska. Zespół od lat jest aktywnym uczestnikiem sceny IN CRUDO, wykonuje muzykę tradycyjną polskiej wsi, kultywując lokalne maniery i tradycyjne repertuary wybranych mikroregionów Polski.

[ENG]
This music collective is formed by Mateusz and Agnieszka Niwińscy, together with musicians collaborating with them - Justyna Piernik, Jakub Mielcarek and Iga Wasilewska. For many years, the band has been active on IN CRUDO scene, performing Polish folk music, cultivating local manners and traditional repertoires of selected microregions of Poland.

PoMore TanzOrkiestra
20:00 – 21:15 / Sala widowiskowo-kinowa MCK

[PL]
PoMore TanzOrkiestra powstała na Pomorzu Zachodnim jesienią 2018 roku. Ten unikalny projekt tworzą artyści polscy i niemieccy, którzy na co dzień zajmują się tradycjami muzycznymi swoich rodzinnych krajów i regionów: grają do tańca, uczą, badają i wykonują śpiew tradycyjny i muzykę instrumentalną. Realizują koncerty, pokazy, warsztaty, animują kulturę lokalnych społeczności.

[ENG]
PoMore TanzOrkiestra was established in West Pomerania in the fall of 2018. This unique project is made up of Polish and German artists who deal daily with the musical traditions of their native countries and regions: they play to dance, teach, research and perform traditional singing and instrumental music. They realize concerts, shows, workshops, and animate the culture of local communities. Więcej na www.ethniesy.com

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety nienumerowane

bilet
Bilet
Sekcja 1
DOSTĘPNE: 100 szt.
30,00 pln

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

  • nieszczęśliwego wypadku,
  • nagłego zachorowania,
  • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

  • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
  • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
  • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
  • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności

Operator płatności pobierze bezzwrotną opłatę transakcyjną w wysokości 1.95%