Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych jest łódzką instytucją kultury. Powstała w 2005 roku, po przekształceniu legendarnego Teatru 77, dlatego dziedziczy tradycje miejsca i działania „Siódemek”. Jej misją jest tworzenie teatru aktywnego społecznie, interweniującego, zaangażowanego w miasto i rzeczywistość. Pracuje według zasad:
- teatr jest egalitarny i nie wyklucza żadnego widza,
- obowiązkiem teatru jest dostępność dla wszystkich grup społecznych, a zwłaszcza wykluczanych, dyskryminowanych (w tym niepełnosprawnych),
- unikatową właściwością sztuki teatru jest Spotkanie,  które musi być istotne społecznie lub odgrywać rolę w osobistym rozwoju odbiorcy,
- tworzenie jest prawem każdego człowieka.

AOIA realizuje zadania:
- nowoczesnej twórczości w zakresie teatru dramatycznego i teatru tańca oraz performance,
- laboratorium artystycznego na poziomie podstawowym i zaawansowanym dla amatorów i zawodowców,
- powszechnej edukacji teatralnej, wypracowanej dorobkiem projektu Dotknij Teatru i realizującej założenia m.in. miejskiego programu Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+,
- wieloaspektowej rewitalizacji społecznej, dedykowanej dzielnicy Śródmieście i Polesia, opartej na zasadach partycypacji, ściśle związanej z założeniami miejskiej strategii np. Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi.

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Ciszowska


Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - wydarzenia organizatora
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.