Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Data założenia: 2010 r.
Siedziba: Lusławice 250, 32-840
 
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Krzysztof Penderecki poszukuje domu i miejsca dla pracy twórczej. Kompozytor rozważa opuszczone pałace i zrujnowane zamki, jakich niemało w spustoszonym komunizmem kraju. Ostatecznie wybiera dwór w Lusławicach.
Na przełomie XVI i XVII wieku, za sprawą założonej przez Braci Polskich szkoły, z Lusławic na świat promieniuje myśl ariańska, wraz z ideami tolerancji i duchowego braterstwa. Tutaj też, na początku wieku XX-go Jacek Malczewski uczy malarstwa i rysunku uzdolnione artystycznie miejscowe dzieci. Zamieszkując w Lusławicach Krzysztof Penderecki zamierza tę tradycję kontynuować. Idea stworzenia unikalnego ośrodka muzycznego zawiązuje się już podczas pierwszych lusławickich koncertów organizowanych latem 1980 roku. Dwie dekady później kompozytor doprowadza do powstania stowarzyszenia a w konsekwencji – utworzenia nowej instytucji kultury. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego powołane do życia w 2005 roku zostaje wpisane do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymuje status narodowej instytucji kultury.

Działalności Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego przyświeca nadrzędna idea inspirowania najzdolniejszych młodych muzyków do doskonalenia umiejętności i dążenia ku pełnej dojrzałości artystycznej. Kursy mistrzowskie, warsztaty solowe, kameralne i orkiestrowe, seminaria oraz wykłady kładą akcent na relację między mistrzem a uczniem. Drugą, obok wszechstronnej edukacji muzycznej najważniejszą sferą działalności instytucji są koncerty i festiwale. Prezentacje obejmują zarówno klasyczne arcydzieła światowej literatury muzycznej, jak i muzykę najnowszą. Dążenie do upowszechniania wśród szerokich kręgów słuchaczy dzieł tworzonych współcześnie i wykonywanych przez muzyków młodego pokolenia i ich mistrzów jest szczególnym i ważnym rysem działalności CENTRUM.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego wyznaczyło i niezmiennie podtrzymuje najwyższy standard przedsięwzięć realizowanych zarówno w Lusławicach, jak i w innych ośrodkach kraju. Instytucja tętni życiem muzycznym, czemu sprzyjają walory samego budynku obiektu CENTRUM (lokalizacja oddalona od aglomeracji miejskiej, wyjątkowa architektura, nowoczesne zaplecze techniczne, znakomita sala koncertowa) oraz bogata i urozmaicona oferta programowa instytucji. Cechy te w połączeniu ze sprawną organizacją i atmosferą miejsca podbijają serca młodych muzyków, wybitnych artystów i pedagogów oraz coraz liczniejszej, wielotysięcznej publiczności.


Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego - wydarzenia organizatora
Arboretum - zwiedzanie z przewodnikiem (14:00) Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
2021-05-09, godz. 14:00 (Niedziela) Lusławice ARBORETUM - PARK LUSŁAWICKI
Arboretum - zwiedzanie z przewodnikiem (16:00) Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
2021-05-09, godz. 16:00 (Niedziela) Lusławice ARBORETUM - PARK LUSŁAWICKI
Majowe zwiedzanie Lusławic - Ekspozycja (14:00-16:00) Krzysztof Penderecki -... Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
2021-05-15, godz. 14:00 (Sobota) Lusławice ECMKP - Ekspozycja Multimedialna
Majowe zwiedzanie Lusławic - Ekspozycja (14:00-16:00) Krzysztof Penderecki -... Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
2021-05-16, godz. 14:00 (Niedziela) Lusławice ECMKP - Ekspozycja Multimedialna
PENDERECKI PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA - warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku... Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
2021-05-20, godz. 09:00 (Czwartek) Lusławice ECMKP - Ekspozycja Multimedialna
Majowe zwiedzanie Lusławic - Ekspozycja (14:00-16:00) Krzysztof Penderecki -... Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
2021-05-22, godz. 14:00 (Sobota) Lusławice ECMKP - Ekspozycja Multimedialna
Majowe zwiedzanie Lusławic - Ekspozycja (14:00-16:00) Krzysztof Penderecki -... Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
2021-05-23, godz. 14:00 (Niedziela) Lusławice ECMKP - Ekspozycja Multimedialna
Majowe zwiedzanie Lusławic - Ekspozycja (14:00-16:00) Krzysztof Penderecki -... Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
2021-05-29, godz. 14:00 (Sobota) Lusławice ECMKP - Ekspozycja Multimedialna
Majowe zwiedzanie Lusławic - Ekspozycja (14:00-16:00) Krzysztof Penderecki -... Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
2021-05-30, godz. 14:00 (Niedziela) Lusławice ECMKP - Ekspozycja Multimedialna
PENDERECKI PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA - warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku... Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
2021-06-01, godz. 09:00 (Wtorek) Lusławice ECMKP - Ekspozycja Multimedialna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.