Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.
Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką. Ponadto NCK stawia na rozwój i profesjonalizację sektora kultury. W swoich obszarach działalności mają również promocję polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Podtrzymują i upowszechniają tradycję narodową i państwową.
Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:
- inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,- informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,
-podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.
www.nck.pl
 
Bilety na festiwal Eufonie dostępne poniżej:


Narodowe Centrum Kultury - wydarzenia organizatora
2020-11-20, godz. 22:00 (Piątek) - https://live.bilety24.pl
2020-11-20, godz. 22:00 (Piątek) Warszawa Centrum Kreatywności Targowa
2020-11-21, godz. 19:30 (Sobota) Warszawa Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej
ODWOłANY
2020-11-21, godz. 19:30 (Sobota) - https://live.bilety24.pl
ODWOłANY
2020-11-21, godz. 22:00 (Sobota) Warszawa Akwarium Jazz Club
2020-11-21, godz. 22:00 (Sobota) - https://live.bilety24.pl
2020-11-22, godz. 19:30 (Niedziela) Warszawa Teatr Wielki - Opera Narodowa
2020-11-22, godz. 19:30 (Niedziela) - https://live.bilety24.pl
2020-11-23, godz. 19:30 (Poniedziałek) Warszawa Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
2020-11-23, godz. 19:30 (Poniedziałek) - https://live.bilety24.pl
2020-11-24, godz. 19:30 (Wtorek) - https://live.bilety24.pl
2020-11-25, godz. 19:30 (Środa) Warszawa Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
2020-11-25, godz. 19:30 (Środa) - https://live.bilety24.pl
2020-11-26, godz. 19:30 (Czwartek) - https://live.bilety24.pl
2020-11-26, godz. 19:30 (Czwartek) Warszawa Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej
2020-11-27, godz. 20:00 (Piątek) - https://live.bilety24.pl
Adam Bałdych Quartet / Festiwal Eufonie Narodowe Centrum Kultury
2020-11-27, godz. 22:00 (Piątek) Warszawa Akwarium Jazz Club
Adam Bałdych Quartet / Festiwal Eufonie Narodowe Centrum Kultury
2020-11-27, godz. 22:00 (Piątek) - https://live.bilety24.pl
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.