Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.
Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką. Ponadto NCK stawia na rozwój i profesjonalizację sektora kultury. W swoich obszarach działalności mają również promocję polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Podtrzymują i upowszechniają tradycję narodową i państwową.
Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:
- inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,- informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,
-podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.
www.nck.pl
 
Bilety na festiwal Eufonie dostępne poniżej:


Narodowe Centrum Kultury - wydarzenia organizatora
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.