Festiwal Bliscy Nieznajomi- LWÓW NIE ODDAMY - wszystkie bilety

Organizator

Teatr Polski w Poznaniu

Dane kontaktowe

ul. 27 grudnia 8/10
61-737 Poznań
Telefon: 61 852 56 28

2019-09-15T19:00:00+0200
Festiwal Bliscy Nieznajomi- LWÓW NIE ODDAMY Teatr Polski w Poznaniu
2019-09-15, godz. 19:00 (Niedziela) Poznań Teatr Polski

Opis wydarzenia:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie / Театр ім. Ванди Сємашкової в Жешові

LWÓW NIE ODDAMY / ЛЕВІВ НЕ ВІДДАМО


15 września, godz. 19.00, Duża Scena Teatru Polskiego w Poznaniu
15 вересня, 19:00, Велика сцена, Театр польський у Познані

reżyseria: Katarzyna Szyngiera / режисура: Катажина Шинґєра
scenariusz: Katarzyna Szyngiera, Marcin Napiórkowski, Mirosław Wlekły / сценарій:  Катажина Шинґєра, Марцін Напюрковскі, Мірослав Влекли
dramaturgia: Olga Maciupa / драматургія: Ольга Мацюпа
scenografia: Przemysław Czepurko, Katarzyna Ożgo / сценографія: Пшемислав Чепурко, Катажина Ожґо
muzyka: Jacek Sotomski / музика: Яцек Сотомскі
światło: Michał Stajniak / світло: Міхал Стайняк
wideo ze Lwowa: Miłosz Kasiura / відео зі Львова: Мілош Касюра
kostiumy: Ireneusz Zając / костюми: Іренеуш Зайонц
aktorzy i aktorki: Oksana Czerkaszyna, Dagny Cipora, Małgorzata Machowska, Mateusz Mikoś, Piotr Mieczysław Napieraj, Robert Żurek / актори і актриси: Оксана Черкашина, Даґни Ціпора, Малґожата Маховська, Матеуш Мікось, Пьотр Мечислав Напєрай, Роберт Журек
premiera: sierpień 2018 / прем’єра:  серпень 2018
czas trwania spektaklu: 110 minut / тривалість вистави: 120 хв.
Jesteśmy wychowani w kulcie pamięci. Myślimy o niej jak o drzewie. Pamięć należy pielęgnować, dbać o jej korzenie, by dawała nam schronienie i poczucie wspólnoty, by stanowiła punkt odniesienia w zmieniającym się świecie. Tymczasem pamięć znacznie bardziej przypomina rzekę. Nie tylko nieustannie płynie i zmienia się, lecz także dzieli i wyznacza granice.  Wierzymy, że trzeba pamiętać, by oddać sprawiedliwość przodkom, by być członkiem narodowej wspólnoty, by w przyszłości uniknąć tragedii. Rzadko  jednak zastanawiamy się nad tym, jak łatwo pamięć staje się pożywką dla uprzedzeń, konfliktów, nawet nienawiści. Stosunki polsko-ukraińskie ilustrują ten mechanizm. Choć tyle mamy wspólnego w teraźniejszości, tak wiele dzielimy planów i obaw o przyszłość, nasze relacje wciąż układamy pod dyktando trudnej przeszłości.
Nadarza się doskonała okazja, by o tym porozmawiać. 1000 lat temu spotkaliśmy się po raz pierwszy. Wojowie Bolesława Chrobrego przegonili ich za Bug rycerzy Jarosława Mądrego, obrzuciwszy ich inwektywami. 100 lat temu trwała Bitwa o Lwów i wojna polsko-ukraińska. Pół roku temu polski minister pojechał do Lwowa, uwolnić z klatek kamienne lwy, symbolizujące polską przeszłość miasta. Spektakl „Lwów nie oddamy” powstał na podstawie materiału dokumentalnego. Wykorzystując wypowiedzi zebrane w wywiadach, ankietach i źródłach pisanych pokazuje, jak uprzedzenia i nienawiść karmią się pamięcią.
Spektal będzie tłumaczony na język polski.
*****
Ми виховані в культі пам’яті. Ставимось до неї як до дерева. Пам’ять потрібно плекати, дбати про її коріння, щоб вона давала нам прихисток і почуття спільноти, щоб була точкою опори у цьому змінному світі.
Та в той же час, пам’ять значно більше нагадує ріку. Не лише невпинно тече і змінюється, а також розділяє і визначає кордон. Ми віримо, що потрібно пам’ятати, щоб віддати належне предкам, щоб бути членом національної спільноти, щоб у майбутньому уникнути трагедії. Однак, ми рідко задумуємось над тим, як легко пам’ять стає поживою для упереджень, конфліктів, навіть ненависті. Польсько-українські стосунки ілюструють цей механізм. Попри те, що ми маємо стільки спільного з теперішнім, поділяємо так багато планів і страхів стосовно майбутнього, свої стосунки досі будуємо під диктант важкого минулого.
Наближається ідеальна нагода, щоб поговорити про це. 1000 років тому ми зустрілися вперше. Воїни Болеслава Хороброго прогнали їх за Буг лицаря Ярослава Мудрого, обсипавши інвективами. 100 років тому тривала Битва за Львів і польсько-українська війна. Пів року тому польський міністр поїхав до Львова, щоб звільнити з кліток кам’яних левів, що символізують польське минуле міста. Вистава “Левів не віддамо” постала на основі документального матеріалу та, використовуючи висловлювання, зібрані в інтерв’ю, анкетах і письмових джерелах, показує як упередження і ненависть живляться пам’яттю.
[У польському варіанті назви присутня гра слів: “Lwów nie oddamy”/”Львув нє оддами” означає “левів не віддамо”, але перше значення, яке сприймається при читанні це “Львів не віддамо” – прим. перекладачки]
Inne wydarzenia
Bilety na: KARMELEK // spektakl
Spektakl
KARMELEK // spektakl
Poznań - 15 września 2019 INFO
Bilety na: WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI
Inne
WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI
Warszawa - 15 września 2019 INFO
Bilety na: KRZESŁA
Spektakl
KRZESŁA
Warszawa - 15 września 2019 kup bilet od 43 zł
Bilety na: 8 KOBIET
Spektakl
8 KOBIET
Warszawa - 15 września 2019 kup bilet od 77 zł
Bilety na: KWARTET
Spektakl
KWARTET
Poznań - 15 września 2019 kup bilet od 11 zł
Bilety na: GĄSKA
Spektakl
GĄSKA
Leszno - 15 września 2019 kup bilet od 25 zł
Bilety na: Szalone nożyczki
Spektakl
Szalone nożyczki
Łódź - 15 września 2019 kup bilet od 60 zł
Bilety na: MISTER BARAŃCZAK
Spektakl
MISTER BARAŃCZAK
Poznań - 15 września 2019 kup bilet od 35 zł
Bilety na: Master Of Sex
Spektakl
Master Of Sex
Lublin - 15 września 2019 kup bilet od 67 zł
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.