Organizator

Teatr Polski w Poznaniu

Dane kontaktowe

ul. 27 grudnia 8/10
61-737 Poznań
Telefon: 61 852 56 28

Wtorek 10 września 2019 19:00
2019-09-10T19:00:00+0200
Festiwal Bliscy Nieznajomi- MODERN SLAVERY
Festiwal Bliscy Nieznajomi- MODERN SLAVERY Teatr Polski w Poznaniu
2019-09-10, godz. 19:00 (Wtorek) Poznań Teatr Polski

Opis wydarzenia:

Biennale Warszawa/Бієнале Варшава

MODERN SLAVERY


10 września, godz.19.00, Duża Scena, Teatr Polski w Poznaniu
10 вересня, 19:00, Велика сцена, Театр польський у Познані 

reżyseria: Bartosz Frąckowiak /режисура: Бартош Фронцков’як
scenografia: Anna Maria Kaczmarska /сценографія: Анна Марія Карчмарська
muzyka, dźwięk: Krzysztof Kaliski, Maciej Szymborski
koncept: Bartosz Frąckowiak, Natalia Sielewicz / концепція: Бартош Фронков’як, Наталія Сєлевіч
dramaturgia: Natalia Sielewicz/ драматургія: Наталія Сєлевіч
światło: Michał Głaszczka / світло:  Міхал Ґлащка
mapy i wizualizacja danych: Jakub de Barbaro /карти і візуалізація даних:  Якуб де Барбаро / Jakub de Barbaro
aktorzy i aktorki: Beata Bandurska, Magdalena Celmer, Maciej Pesta, Martyna Peszko, Anita Sokołowska, Konrad Wosik /
актори і актриси: Беата Бандурська, Маґдалена Цельмер, Мацєй Песта, Мартина Пешко, Аніта Соколовська, Конрад Восік / Beata Bandurska, Magdalena Celmer, Maciej Pesta, Martyna Peszko, Anita Sokołowska, Konrad Wosik
premiera: maj 2018 / прем’єра: травень 2018
czas trwania spektaklu: 120 minut / тривалість вистави: 120 хв.
Polska w statystykach dotyczących współczesnego niewolnictwa zajmuje niechlubną pierwszą pozycję w Unii Europejskiej. Niewolnicy są w zasadzie wszędzie. W znanych warszawskich restauracjach, na placach budowy, w zamkniętych zakładach produkcyjnych, w przetwórniach, sadach i na farmach. Pochodzą z Ukrainy, Białorusi, Korei, Filipin, Chin, Wietnamu. Niekiedy są Polakami. Raport Global Slavery Index ujawnia, że w Polsce w 2016 r. żyło ponad 181 tysięcy nowoczesnych niewolników, co odpowiada 0,476% populacji Polski. Niewolnictwo nie jest tu jednak metaforą określającą każdy rodzaj wyzysku.
Mówimy o sytuacjach niepłatnej pracy przymusowej, związanej z handlem ludźmi czy fikcyjnym zadłużeniem.
Zespół Biennale Warszawa przeprowadził śledztwo i sprawdził, skąd biorą się takie statystyki, z jakimi sytuacjami, miejscami i historiami są związane. Istotne było poszukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego to zjawisko jest całkowicie niewidoczne i rzadko komentowane w debacie publicznej. Z tego działania powstał spektakl-wystawa.
Spektakl ukazuje niewolnictwo jako współczesne zjawisko globalne, mające swoje
rozmaite odsłony i ekspresje, związane z dramatami i biografiami bardzo różnych ludzi, z różnych kultur, religii i ras. Niewolnicy nie żyją bowiem daleko, na fantazmatycznych i nierealnych plantacjach, ale również tuż za ścianą sali najbardziej wykwintnej warszawskiej restauracji.
Spektakl będzie tłumaczony na język angielski.
*****
В статистиках, що стосуються сучасного рабства, Польща займає неофіційне перше місце в Європейському Союзі. Загалом, раби є всюди.  У відомих варшавських ресторанах, на будівельних майданчиках, на закритих підприємствах, заводах, фермах і в садах. Походять з України, Білорусі, Кореї, Філіппін, Китаю, В’єтнаму. Іноді вони є поляками. Рапорт Global Slavery Index засвідчує, що в Польщі у 2016 р. проживали понад 181 тисяча сучасних рабів, що відповідає 0,476 % популяції Польщі. Однак, рабство тут не є метафорою, що характеризує кожен тип зиску. Йдеться про випадки неоплачуваної примусової праці, пов’язаної із торгівлею людьми чи фіктивною заборгованістю.
Колектив Бієнале Варшава провів розслідування й перевірив звідки беруться такі статистики, з якими ситуаціями, місцями й історіями вони пов’язані. Важливими були пошуки відповіді на питання, чому це явище залишається абсолютно невидимим і рідко коментованим у публічних дебатах. З цієї діяльності постала вистава-виставка.
Вистава визначає рабство як сучасне глобальне явище, що має власні різноманітні форми і вираження, пов’язані з драмами і біографіями дуже різних людей, які належать до різних культур, релігій і рас. Адже раби не живуть далеко, на фантасмагоричних і нереальних плантаціях, а просто за стіною залу найбільш вишуканого варшавського ресторану.
Inne wydarzenia
Bilety na: KTO NAS ODWIEDZI
Spektakl
KTO NAS ODWIEDZI
Warszawa - 22 sierpnia 2019 kup bilet od 43 zł
Bilety na: ZAPISKI Z WYGNANIA
Spektakl
ZAPISKI Z WYGNANIA
Warszawa - 22 sierpnia 2019 kup bilet od 77 zł
Bilety na: Pomoc domowa / Teatr na Wolnym
Spektakl
Pomoc domowa / Teatr na Wolnym
Poznań - 22 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: KTO NAS ODWIEDZI
Spektakl
KTO NAS ODWIEDZI
Warszawa - 23 sierpnia 2019 kup bilet od 43 zł
Bilety na: ZAPISKI Z WYGNANIA
Spektakl
ZAPISKI Z WYGNANIA
Warszawa - 23 sierpnia 2019 kup bilet od 77 zł
Bilety na: Pamięć wody / Teatr na Wolnym
Spektakl
Pamięć wody / Teatr na Wolnym
Poznań - 23 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - PÓŁ WIEKU PÓŹNIEJ...
Spektakl
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - PÓŁ WIEKU PÓ...
Leszno - 24 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: LEKCJE STEPOWANIA
Spektakl
LEKCJE STEPOWANIA
Warszawa - 24 sierpnia 2019 kup bilet od 52 zł
Bilety na: DANUTA W.
Spektakl
DANUTA W.
Warszawa - 24 sierpnia 2019 kup bilet od 77 zł
Bilety na: Szekspir Forever! / Teatr na Wolnym
Spektakl
Szekspir Forever! / Teatr na Wolnym
Poznań - 24 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: LEKCJE STEPOWANIA
Spektakl
LEKCJE STEPOWANIA
Warszawa - 25 sierpnia 2019 kup bilet od 52 zł
Bilety na: 32 OMDLENIA
Spektakl
32 OMDLENIA
Warszawa - 25 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: Kwartet / Teatr na Wolnym
Spektakl
Kwartet / Teatr na Wolnym
Poznań - 25 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: LEKCJE STEPOWANIA
Spektakl
LEKCJE STEPOWANIA
Warszawa - 26 sierpnia 2019 kup bilet od 52 zł
Bilety na: 32 OMDLENIA
Spektakl
32 OMDLENIA
Warszawa - 26 sierpnia 2019 kup bilet od 95 zł
Bilety na: seZamkowy Teatr
Spektakl
seZamkowy Teatr "Literkowo"
Poznań - 27 sierpnia 2019 INFO
Bilety na: WEEKEND Z R.
Spektakl
WEEKEND Z R.
Warszawa - 27 sierpnia 2019 kup bilet od 52 zł
Bilety na: ICH CZWORO
Spektakl
ICH CZWORO
Warszawa - 27 sierpnia 2019 kup bilet od 95 zł
Bilety na: WEEKEND Z R.
Spektakl
WEEKEND Z R.
Warszawa - 28 sierpnia 2019 kup bilet od 52 zł
Bilety na: ICH CZWORO
Spektakl
ICH CZWORO
Warszawa - 28 sierpnia 2019 kup bilet od 95 zł
Bilety na: CASA VALENTINA
Spektakl
CASA VALENTINA
Warszawa - 29 sierpnia 2019 kup bilet od 77 zł
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.