Organizator

Fundacja Biuro Kultury

Dane kontaktowe

Św. Ducha 2a/2
87-100 Toruń

Sobota 21 Październik 2017 19:00
2017-10-21T19:00:00+0200
Koncert
Koncert "Energia Muzyki Filmowej" - MFF Tofifest Fundacja Biuro Kultury
2017-10-21 , godz. 19:00 (Sobota) Toruń CKK Jordanki
INFO

Opis wydarzenia:

Katarzyna Nosowska, O.S.T.R., Krzysztof Iwaneczko i Asia Czajkowska-Zoń w aranżach Bartka Staszkiewicza na koncercie podczas Gali Otwarcia XV edycji MFF Tofifest!

'Energia Muzyki Filmowej' to koncert z udziałem wybitnych polskich artystów, którzy pokażą publiczności zupełnie nowe oblicze muzyki filmowej. 

Usłyszymy motywy muzyczne z  filmów kultowych reżyserów, w tym m.in. Ridley'a Scotta, Quentina Tarantino i Krzysztofa Krauze. Wykonania Nosowskiej, O.S.T.R., laureata "Voice of Poland" Krzysztofa Iwaneczko i świetnej jazzowej wokalistki Asi Czajkowskiej-Zoń w aranżacjach Bartka Staszkiewicza odwrócą do góry nogami nasze myślenie o muzyce filmowej.

Bilety:  50 zł (przedsprzedaż)/60 zł (sprzedaż regularna)

Regulamin koncertu pn. Koncert "Energia Muzyki Filmowej" - MFF Tofifest

1.      Organizatorem jest FUNDACJA BIURO KULTURY, z siedzibą przy ul. Ducha Świętego 2a/2 w Toruniu, 87-100, KRS 0000256070, NIP 9562172917, REGON 340168325.
2.      Koncert "Energia Muzyki Filmowej" - MFF Tofifest (zwany dalej „Koncertem”) odbywa się w dniu 21.10.2017 r. o g. 19.00, w ramach otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, ul. Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń. 
3.      Osoby uczestniczące w koncercie zwane są dalej „Uczestnikami”, a każdy z osobna - „Uczestnikiem”. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na teren Koncertu określa niniejszy regulamin, a warunkiem jest posiadanie przez niego ważnego biletu oraz okazanie go przy wejściu na teren Koncertu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika takim, jak dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna/ studencka, inny dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument zaopatrzony w wizerunek osoby (zdjęcie) oraz adres zamieszkania.
4.      Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad uczestnictwa w Koncercie.
5.      Do wejścia na Koncert uprawniają wyłącznie oryginalne bilety zakupione w oficjalnych miejscach sprzedaży. Zakupienie biletu u osób postronnych powoduje ryzyko nabycia biletu podrobionego, który nie uprawnia do wejścia na Koncert.
6.      W Sali, w której odbywać się będzie koncert, obowiązują wyłącznie numerowane miejsca siedzące.
7.      Bilety na Koncert sprzedawane są w cenach: 50(przedsprzedaż) /60 zł (sprzedaż regularna). Bilet jest imienny i zostanie wystawiony na imię i nazwisko osoby zamawiającej  Nie można przepisać biletu na inną osobę Nie można dokonać zwrotu biletu. Nie będą wydawane duplikaty biletów.
Sprzedaż jest ograniczona ilością nakładu biletów.  Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny.
8.      Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) ul. Kanclerska 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, prowadząca dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu, zwanego dalej Dystrybutorem. Dodatkową sprzedaż prowadzić może Organizator, w kasach biletowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, w dniu 21.10.2017 r., o czym poinformuje odrębnie.
9.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sił od niego niezależnych, które mogą spowodować awarię systemu elektronicznego Dystrybutora.
10.  Osoba dokonująca zakupu biletu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Administratorem danych osobowych osób zakupujących bilet jest Organizator oraz Dystrybutor, Dane osobowe osób dokonujących zakupu nie będą przekazane innym Stronom bez ich zgody i wiedzy.
11.  Rejestracja w systemie dystrybucji biletów Bilety24 równoważna jest z automatyczną zgodą na warunki niniejszego regulaminu. Uczestnik koncertu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Organizatora.
12.  Zabrania się wnoszenia na Teren Koncertu, a także posiadania przez Uczestników podczas Koncertu, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
13.  Zabrania się wnoszenia na Teren Koncertu, a także posiadania przez Uczestników podczas Koncertu: kamery, a także innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-wideo, z wyjątkiem aparatów zamieszczonych w telefonach komórkowych. Filmowanie i fotografowanie profesjonalnym sprzętem fotograficznym (za wyjątkiem telefonów komórkowych) jest zabronione.
14.  Zabrania się wnoszenia na Teren Koncertu, a także posiadania przez Uczestników podczas Koncertu instrumentów muzycznych oraz jakichkolwiek przedmiotów, które mogą zakłócać przebieg Koncertu zgodnie ze scenariuszem.
15.  Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wejścia na Koncert osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowującym się agresywnie.
16.  Przed wejściem na Koncert Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia w szatni okrycia (płaszcza, kurtki) oraz dużych toreb, plecaków itd. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w szatni ani za kradzieże na terenie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki.
17.  W Sali, na której odbywa się koncert, obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji oraz spożywania napojów za wyjątkiem wody mineralnej w opakowaniu plastikowym. Na terenie całego obiektu, w którym odbywa się Koncert, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Koncertu.
 
Inne wydarzenia
Bilety na: Ich Troje
Koncert
Ich Troje
Poznań - 11 Listopad 2017 KUP BILET od 79 zł
Bilety na: HEY FAYRANT TOUR // Poznań
Koncert
HEY FAYRANT TOUR // Poznań
Poznań - 02 Grudzień 2017 INFO
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.