PREMIERA Śledztwo / PREMIERE Investigation - wszystkie bilety

Organizator

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański

Dane kontaktowe

Kozia 4
61-835 Poznań
Telefon: 61 852 42 41

2019-06-22T21:00:00+0200
PREMIERA Śledztwo / PREMIERE Investigation Polski Teatr Tańca - Balet Poznański

Opis wydarzenia:

22 czerwca 2019 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Hali nr 2 w ramach TANlEC / Festiwal Malta 2019 i TEATR / Festiwal Malta 2019 zapraszamy na "ŚLEDZTWO"!
 
„Śledztwo” to spektakl odkrywający nieznane historie Polskiego Teatru Tańca - zewnętrzna manifestacja przeżyć i emocji z życia artystów - tancerzy. Jest splotem kilku intymnych śledztw, sięga głęboko pod powierzchnię faktów zapisanych w wspomnieniach, przywołuje portrety pamięciowe identyfikujące „sprawców”, szuka możliwych wyjaśnień i motywacji działania. Twórcy konstruują instalację przestrzenno – perfomatywną, w której ruch, muzyka, projekcje video oraz słowo wzajemnie się dopełniają, tworząc surrealistyczne komentarze i abstrakcyjne przypisy do wydarzeń z 45 lat, pozostawiając przestrzeń dla improwizacji. Spoiwem nielinearnej narracji scenicznej jest zmultiplikowane, samotne, odrzucone ja, rozpięte pomiędzy biegunami braku akceptacji i potrzebą miłości.
 
Koncepcja i reżyseria: Mikołaj Mikołajczyk
Muzyka: Kamil Pater
Kostiumy i scenografia: Łukasz Błażejewski
Video art: Patrycja Płanik
Asystent choreografa: Anna Krysiak
Występują i współtworzą: Amy Basley, Julia Hałka, Agnieszka Jachym, Paulina Jaksim, Victoria Kennett, Katarzyna Kulmińska, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Emily Wong, Kacper Bożek, Jerzy Kaźmierczak, Gabriel Lawton, Paweł Malicki, Michał Przybyła, Adrian Radwański, Dominik Więcek, Patryk Zamojski
 
ENG:
Premiere "INVESTIGATION" / chor. Mikołaj Mikołajczyk
22.06 / 21:00 / Hall 2 MTP (Poznań Congress Centre)"Investigation" is discovering unknown stories of the Polish Dance Theater - an external manifestation of experiences and emotions from the lives of artists - dancers. It is a combination of several intimate investigations, it reaches deep into the surface of the facts recorded in the memories, evokes memory portraits identifying the "perpetrators", looking for possible explanations and motivations for action. The creators construct a spatial and perfomative installation in which movement, music, video projections and the word complement each other, creating surrealistic comments and abstract footnotes to events of 45 years, leaving space for improvisation. The bond of non-linear stage narrative is a multiplied, lonely, rejected self, stretched between the poles of lack of acceptance and the need for love.
 
Concept and Choreography: Mikołaj Mikołajczyk
Costumes and Scenography: Łukasz Błażejewski
Music: Kamil Pater
Video art: Patrycja Płanik
Asystent choreografa: Anna Krysiak
Cast: Amy Basley, Julia Hałka, Agnieszka Jachym, Paulina Jaksim, Victoria Kennett, Katarzyna Kulmińska, Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan, Emily Wong, Kacper Bożek, Jerzy Kaźmierczak, Gabriel Lawton, Paweł Malicki, Michał Przybyła, Adrian Radwański, Dominik Więcek, Patryk Zamojski
 
Inne wydarzenia
Bilety na: EXTRAVAGANZA o homofilii
Spektakl
EXTRAVAGANZA o homofilii
Poznań - 19 czerwca 2019 INFO
Bilety na: Urodziny kompozytorów - STRAWIŃSKI
Koncert
Urodziny kompozytorów - STRAWIŃSKI
Warszawa - 20 czerwca 2019 INFO
Bilety na: Ferragosto
Spektakl
Ferragosto
Łódź - 20 czerwca 2019 INFO
Bilety na: PORNO
Spektakl
PORNO
Poznań - 20 czerwca 2019 kup bilet od 30 zł
Bilety na: JUNGLE PEOPLE
Spektakl
JUNGLE PEOPLE
Poznań - 21 czerwca 2019 INFO
Bilety na: Boeing, Boeing
Spektakl
Boeing, Boeing
Łódź - 21 czerwca 2019 kup bilet od 30 zł
Bilety na: Król
Spektakl
Król
Warszawa - 21 czerwca 2019 INFO
Bilety na: CASA VALENTINA
Spektakl
CASA VALENTINA
Warszawa - 21 czerwca 2019 kup bilet od 77 zł
Bilety na: ALMODOVARIA
Spektakl
ALMODOVARIA
Warszawa - 21 czerwca 2019 kup bilet od 43 zł
Bilety na: PORNO
Spektakl
PORNO
Poznań - 21 czerwca 2019 kup bilet od 30 zł
Bilety na: EXTRAVAGANZA o homofilii
Spektakl
EXTRAVAGANZA o homofilii
Poznań - 21 czerwca 2019 INFO
Bilety na: ŻABKA
Spektakl
ŻABKA
Poznań - 22 czerwca 2019 kup bilet od 25 zł
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.