menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
00:00 Czas na złożenie zamówienia. Rezerwacja biletów
następuje po kliknięciu przycisku kupuję i płącę.

Bilety na: KURPIŃSKI / BACEWICZ / BEETHOVEN - KONCERT SYMFONICZNY 24.11.2023 / 19:00

Warszawa, Z. Modzelewskiego 59

24.11.2023, g. 19:00 (piątek)

cena - od 40,00 pln

Organizator: Polskie Radio SA

Organizator: Polskie Radio SA

Zakończenie sprzedaży online: 24.11.2023, g. 18:00

WYKONAWCY
JANUSZ WAWROWSKI SKRZYPCE
ORKIESTRA POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ
MARTA GARDOLIŃSKA DYRYGENTKA
PROGRAM
Karol Kurpiński (1785-1857) – Uwertura do opery Dwie chatki
Grażyna Bacewicz (1909-1969) – III Koncert skrzypcowy
1. Allegro molto moderato
2. Andante
3. Vivo
Ludwig van Beethoven (1770-1827) – VI Symfonia F-dur op. 68 „Pastoralna”
1. Allegro ma non troppo. Obudzenie się pogodnych uczuć po przybyciu na wieś (Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande).
2. Andante molto mosso. Scena nad strumieniem (Szene am Bach).
3. Allegro. Wesoła zabawa wieśniaków (Lustiges Zusammensein der Landleute).
4. Allegro. Burza (Gewitter und Sturm).
5. Allegretto. Pieśń pastuszka – radosne i dziękczynne uczucia po burzy (Hirtengesänge – Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm).

Jak różnorodne inspiracje może nieść kompozytorom muzyczny folklor! Rozbudowaną uwerturę do jednoaktowej opery komicznej pt. Dwie chatki Karol Kurpiński rozpoczyna pogodnym obojowym wstępem. Dopiero po nim rozpoczyna się konwencjonalne, jeśli chodzi o formę, allegro sonatowe z żywiołowym i pełnym werwy pierwszym tematem oraz zachwycającym lirycznym tematem drugim. W rysunku melodii i ciepłym brzmieniu instrumentów dętych można odszukać nawiązania do sielskiego wiejskiego krajobrazu. Zupełnie inaczej folklor rozbrzmiewa w III Koncercie skrzypcowym Grażyny Bacewicz. Wyraźna inspiracja muzyką podhalańską uwidacznia się w sposobie instrumentacji, charakterystycznych zwrotach melodycznych czy – już wprost – otwierającym drugą część motywie, pochodzącym z „mało znanej, ale bardzo pięknej pieśni”. Trzecia część koncertu to pełen werwy oberek, którego wirujący charakter doskonale oddaje góralski żywioł.
„Kto ma jako takie pojęcie o życiu wiejskim, ten i bez tytułu domyśli się, o co autorowi chodzi, zwłaszcza że to wszystko ma raczej na celu oddanie uczuć niż malarstwo dźwiękowe” – pisał w 1807 roku Ludwig van Beethoven w notatce dotyczącej VI Symfonii F-dur op. 68. Ostatecznie każda z pięciu części ukończonej w 1808 roku „Pastoralnej” opatrzona została programowym tytułem. Nie chodzi tu jednak o prostą muzyczną ilustrację sielankowych scen, a o zwrot ku naturze i ekspresję uczuć towarzyszących doświadczaniu niezwykłości otaczającego nas świata. Być może to właśnie w tej uniwersalnej myśli tkwi siła wyrazu niezwykłej kompozycji ostatniego z trójcy wielkich klasyków wiedeńskich.
Marta Dziewanowska-Pachowska

Bilety w cenie 40 ulgowy, 60 normalny.
Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom do ukończenia 26 roku życia, emerytom i rencistom (po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki przy wejściu na koncert.

Bilety można kupić w sklepie internetowym Polskiego Radia sklep.polskieradio.pl,
na stronie www.bilety24.pl oraz w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego godzinę przed koncertem.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.

Bilety numerowane

Widok całej sali

0 x 100zł

Legenda:

  Miejsca dostępne Numerowane
  Miejsca dodane do koszyka W koszyku
  Miejsca nieaktywne Nieaktywne

Podsumowanie

Opcje dodatkowe

Wybierz grafikę:

Podgląd biletu:

Podgląd biletu:

aaaaaa

Dodaj tekst do swoich biletów i zobacz jak będzie wyglądał bilet:

Wybrane bilety

Wybrane bilety sektor szczegóły biletu usuń
Bilety: 0.00 PLN , opłata serwisowa: 0.00 PLN
razem
0 bilety
Razem
0.00 PLN
po rabacie
0.00 PLN

Nieprawidłowy kod rabatowy

Ubezpieczenie

Czy chcesz ubezpieczyć swój bilet na wypadek braku możliwości uczestnictwa wydarzeniu w ramach zakupionego biletu np. z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku?

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłego zachorowania,
 • śmierci

ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę.

Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.

Oświadczenie Signal Iduna

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, że osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń otrzymują wynagrodzenie o charakterze finansowym lub niefinansowym.

Dane do realizacji zakupu

Forma płatności

Operator płatności pobierze bezzwrotną opłatę transakcyjną w wysokości 1.95%