ØRGANEK W NOWYM ŚWIECIE - wszystkie bilety

Rok 2020 zmienił świat. Zatrzymał nas, wybił z rytmu, zmusił do refleksji nad tym, co ważne.  Także dla nas ten rok jest podróżą w nieznane. Nowym etapem, w którym musieliśmy zmienić zasady swojego życia, przebudować przestrzeń, przearanżować oswojony już świat.  Marząc o lepszych czasach, starujemy z projektem ØRGANEK W NOWYM ŚWIECIE. Nowe aranżacje piosenek z repertuaru zespołu ØRGANEK, nowa elektro-akustyczno-gitarowa odsłona, nowe dla nas miejsca i nowy język. Mamy dla Was

Organizator

SARiM EVENT

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek plac Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice

Dane kontaktowe

www.sarim.com.pl

2021-02-27T20:00:00+0100
2021-02-27, godz. 20:00 (Sobota) Katowice Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Opis wydarzenia:

Rok 2020 zmienił świat. Zatrzymał nas, wybił z rytmu, zmusił do refleksji nad tym, co ważne.  Także dla nas ten rok jest podróżą w nieznane. Nowym etapem, w którym musieliśmy zmienić zasady swojego życia, przebudować przestrzeń, przearanżować oswojony już świat. 
 
Marząc o lepszych czasach, starujemy z projektem ØRGANEK W NOWYM ŚWIECIE. Nowe aranżacje piosenek z repertuaru zespołu ØRGANEK, nowa elektro-akustyczno-gitarowa odsłona, nowe dla nas miejsca i nowy język. Mamy dla Was muzykę na nowe czasy! 

 
Niech symbolem nadziei na lepsze jutro będzie drzewo, które posadzimy w każdym mieście na naszej trasie koncertowej. Drzewom nadajemy imiona, tak aby o nich nigdy nie zapomnieć. Początek dała Maria, od prof Marii Janion, pierwsze z drzew,  które zasadziliśmy przed siedzibą Radia Nowy Świat w Warszawie. 
 
 „Może będzie nas mniej, ale to nie znaczy, że nas nie zauważą. Może będzie ciszej, ale to nie znaczy, że nas nie usłyszą. Może zabrzmimy inaczej, ale to nie znaczy, że nie powiemy Wam tego, co zawsze. Damy sobie radę. Poczekamy. Jesteśmy cierpliwi. Spotkamy się w nowym lepszym świecie".  
Tomasz Organek

 
REGULAMIN KONCERTU 
Organek w Nowym Świecie
 
I. Informacje ogólne:
1. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezę, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.
 
II. Uczestnictwo w imprezach:
1. Uczestnictwo w koncercie odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora. Publiczność zajmuje wykupione miejsca siedzące zgodnie z informacją na bilecie. Zabrania się zajmowania innego miejsca na Sali.

2. Na terenie imprezy i obiektu, w którym impreza się odbywa mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.

3. Przed wejściem na koncert uczestnik zobowiązany jest do złożenia obsłudze koncertu oświadczenia związanego z COVID-19 (oświadczenie o stanie zdrowia oraz podanie swoich danych: imię, nazwisko, numer telefonu). Oświadczenie to przesłane zostanie do kupującego wraz z zakupionym biletem wstępu. 
Brak złożenia wypełnionego i podpisanego oświadczenia upoważnia Organizatora do odmówienia wejścia na koncert.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy.
 
5. W przypadku, jeśli zajdzie konieczność odwołania koncertu/imprezy, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

 
III. Zasady bezpieczeństwa.
 
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.
2. Każdy uczestnik imprezy od wejścia do obiektu aż do chwili jego opuszczenia zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 Poz. 1006 § 6a w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. 
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren imprezy w specjalnych punktach przygotowanych przez organizatora oraz wyrażenie zgody na mierzenie temperatury. W przypadku gdy uczestnik będzie miał stan 37C i powyżej, organizator nie wpuści go na teren Imprezy. W takim przypadku Organizator nie będzie zwracał poniesionych kosztów zakupu biletu przez uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo:- Odmówić wstępu posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
5. Zabronione jest:– wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.– wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.– wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje , jego elementy są niebezpieczne ( metalowe okucia obuwia, oraz noszą znamiona akcji reklamowej).– całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.– Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić.- Nie ma możliwości zajmowania miejsc, które służą do zachowania dystansu ludzkiego w czasie epidemii.– Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych.– Obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
6. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.
7. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu/ imprezy.


 

Artyści:

Inne wydarzenia
Bilety na: Beethoven/Karłowicz - Koncert
Koncert
Beethoven/Karłowicz - Koncert
Poznań - 26 lutego 2021 INFO
Bilety na: Koncert Symfoniczny Z MIŁOŚCIĄ O MIŁOŚCI
Koncert
Koncert Symfoniczny Z MIŁOŚCIĄ O MIŁOŚ...
Wałbrzych - 26 lutego 2021 INFO
Bilety na: SIŁA BEETHOVENA
Koncert
SIŁA BEETHOVENA
Jelenia Góra - 26 lutego 2021 kup bilet od 30 zł
Bilety na: Camerata Silesia / Vasks i Liszt
Koncert
Camerata Silesia / Vasks i Liszt
Katowice - 27 lutego 2021 INFO
Bilety na: Kathia
Koncert
Kathia
Ostrzeszów - 27 lutego 2021 kup bilet od 21 zł
Bilety na: BALET O KAWIE KONCERT FAMILIJNY
Koncert
BALET O KAWIE KONCERT FAMILIJNY
Gorzów Wielkopolski - 28 lutego 2021 kup bilet od 15 zł
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.